čínsky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
零(líng)
Číslo
one
一(yī)
Číslo
two
二(èr)
Číslo
three
三(sān)
Číslo
four
四(sì)
Číslo
five
五(wǔ)
Číslo
six
六(liù)
Číslo
seven
七(qī)
Číslo
eight
八(bā)
Číslo
nine
九(jiǔ)
Číslo
ten
十(shí)
Číslo
eleven
十一(shíyī)
Číslo
twelve
十二(shí'èr)
Číslo
thirteen
十三(shísān)
Číslo
fourteen
十四(shísì)
Číslo
fifteen
十五(shíwǔ)
Číslo
sixteen
十六(shíliù)
Číslo
seventeen
十七(shíqī)
Číslo
eighteen
十八(shíbā)
Číslo
nineteen
十九(shíjiǔ)
Číslo
twenty
二十(èrshí)
Číslo
thirty
三十(sānshí)
Číslo
forty
四十(sìshí)
Číslo
fifty
五十(wǔshí)
Číslo
sixty
六十(liùshí)
Číslo
seventy
七十(qīshí)
Číslo
eighty
八十(bāshí)
Číslo
ninety
九十(jiǔshí)
Číslo
hundred
一百(yībǎi)
Číslo
million
一百万(yībǎi wàn)
Číslo
billion
十亿(shí yì)
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
způsob placení
... debit cards?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
způsob placení
... cash?
…现金?(…xiànjīn?)
způsob placení
... checks?
…支票?(…zhīpiào?)
způsob placení
I would like to exchange some money.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
取款(qǔkuǎn)
Volba k vybrání peněz
Confirm
确认(quèrèn)
Přijímaní dané akce
Cancel
取消(qǔxiāo)
Zrušení dané akce
Select amount
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu