česky | Fráze - Cestování | Čísla a peníze

Čísla a peníze - Čísla

zero
nula
Číslo
one
jedna
Číslo
two
dva
Číslo
three
tři
Číslo
four
čtyři
Číslo
five
pět
Číslo
six
šest
Číslo
seven
sedm
Číslo
eight
osm
Číslo
nine
devět
Číslo
ten
deset
Číslo
eleven
jedenáct
Číslo
twelve
dvanáct
Číslo
thirteen
třináct
Číslo
fourteen
čtrnáct
Číslo
fifteen
patnáct
Číslo
sixteen
šestnáct
Číslo
seventeen
sedmnáct
Číslo
eighteen
osmnáct
Číslo
nineteen
devatenáct
Číslo
twenty
dvacet
Číslo
thirty
třicet
Číslo
forty
čtyřicet
Číslo
fifty
padesát
Číslo
sixty
šedesát
Číslo
seventy
sedmdesát
Číslo
eighty
osmdesát
Číslo
ninety
devadesát
Číslo
hundred
sto
Číslo
million
milión
Číslo
billion
miliarda
Číslo

Čísla a peníze - Peníze

Do you accept ___?
Přijímáte ___?
Dotaz ohledně platebních možností
... credit cards?
... kreditní karty?
způsob placení
... debit cards?
... debetní karty?
způsob placení
... cash?
... hotovost?
způsob placení
... checks?
... šeky?
způsob placení
I would like to exchange some money.
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Žádost ohledně směnění peněz jedné měny za peníze měny druhé
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Dotazování ohledně směnného kurzu

Čísla a peníze - bankomat

Enter your PIN code.
Zadejte Váš PIN kód.
Výzva k zadání osobního kódu
Withdraw money
Vybrat peníze
Volba k vybrání peněz
Confirm
Potvrdit
Přijímaní dané akce
Cancel
Zrušit
Zrušení dané akce
Select amount
Vybrat částku
Vybrání množství peněz
Do you want a receipt?
Chcete účtenku?
Získání potvrzení ohledně výběru z bankomatu