španělsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Estoy perdido.
Nevědět, kde jsi
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Dotaz na specifické místo na mapě
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
¿En dónde puedo encontrar____?
Dotaz na specifické zařízení
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... el sanitario/servicio de baño?
zařízení
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... un banco/casa de cambio
zařízení
...โรงแรม? (rong ram?)
... un hotel?
zařízení
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... gasolinera?
zařízení
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un hospital?
zařízení
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... una farmacia?
zařízení
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... una tienda departamental?
zařízení
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermercado?
zařízení
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... la parada del autobús?
zařízení
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... la estación del metro?
zařízení
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... una oficina de información turística?
zařízení
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un cajero automático?
zařízení
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
¿Cómo llego a___?
Dotaz na směr do specifického místa
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... al centro?
konkrétní místo
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... la estación del tren?
konkrétní místo
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... el aeropuerto?
konkrétní místo
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... la estación de policías?
konkrétní místo
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... la embajada de [país]?
ambasáda konkrétní země
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
...บาร์? (...bar?)
... bar?
místo
...คาเฟ่? (...cafe?)
...café?
místo
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurante?
místo
...ผับ? (...pub?)
... club nocturno?
místo
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotel?
místo
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atracción turística?
místo
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... sitio histórico?
místo
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Gire a la izquierda.
Dávání instrukcí
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Gire a la derecha.
Dávání instrukcí
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Siga derecho.
Dávání instrukcí
เดินกลับไป (dern glub pai)
Regrese.
Dávání instrukcí
หยุด (yhood)
Pare.
Dávání instrukcí
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vaya hacia___.
Dávání instrukcí
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Pase el/la___.
Dávání instrukcí
ระวัง___ (rawang____.)
Ponga atención a___.
Dávání instrukcí
ลงเขา (long kao)
cuesta abajo
Dávání instrukcí
ขึ้นเขา (kuen kao)
cuesta arriba
Dávání instrukcí
สี่แยก (see yak)
intersección
Společný referenční bod při dávání instrukcí
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semáforos
Společný referenční bod při dávání instrukcí
จอดรถ (jord-rod)
parque
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... boleto sencillo...
jednosměrná jízdenka
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... boleto de regreso...
dvousměrná jízdenka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... primera clase/segunda clase
jízdenka do první třídy/druhé třídy
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... pase por un día ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... pase semanal ...
jízdenka, která je platná celý týden
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... pase mensual ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Rezervování konkrétního sedadla
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Dotazování na dobu jízdy
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
¿Está ocupado éste asiento?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Ese es mi asiento.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

เปิด (perd)
abierto
Obchod je otevřen
ปิด (pid)
cerrado
Obchod je zavřen
ทางเข้า (tang kao)
entrada
Značka pro vstup
ทางออก (tang-ork)
salida
Značka pro východ
ผลัก (pluk)
empuje
ดึง (deung)
jale
ผู้ชาย (pu-chy)
hombres/caballeros
Záchody pro muže
ผู้หญิง (pu-ying)
mujeres/damas
Záchody pro ženy
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
lleno/ocupado
Hotel je plný/záchod je obsazen.
ว่าง (wang)
Habitaciones libres/desocupado
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Necesito ir a__[lugar]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
¿Puede esperar aquí por un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
¡Siga ese carro!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... por un día/una semana
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Quisiera un seguro de cobertura total.
Získání maximálního možného pojištění
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
No necesito seguro.
Získání žádné pojištění
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Me gustaría incluir un conductor extra
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
El tanque no está lleno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
El motor hace un sonido extraño.
Stěžování si na problém s motorem auta
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
El coche se encuentra dañado.
Stěžování si, že auto je poničené