dánsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Jeg er faret vild.
Nevědět, kde jsi
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
Dotaz na specifické místo na mapě
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Hvor kan jeg finde___?
Dotaz na specifické zařízení
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... et badeværelse?
zařízení
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... en bank/et veksel kontor?
zařízení
...โรงแรม? (rong ram?)
... et hotel?
zařízení
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... en benzintank?
zařízení
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... et sygehus?
zařízení
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... et apotek?
zařízení
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... et stormagasin?
zařízení
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... et supermarked?
zařízení
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... busstoppestedet?
zařízení
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... metrostationen?
zařízení
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... et turistkontor?
zařízení
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... en hæveautomat?
zařízení
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hvordan kommer jeg til ___?
Dotaz na směr do specifického místa
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... til centrum?
konkrétní místo
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
...togstationen?
konkrétní místo
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... lufthavnen?
konkrétní místo
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... politistationen?
konkrétní místo
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... den [land] ambassade?
ambasáda konkrétní země
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
kan du anbefale nogle gode ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
...บาร์? (...bar?)
... barer?
místo
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafeer?
místo
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restauranter?
místo
...ผับ? (...pub?)
... natklubber?
místo
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hoteller?
místo
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turistattraktioner?
místo
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historiske steder?
místo
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museer?
místo

Cestování - Instrukce

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Drej til venstre.
Dávání instrukcí
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Drej til højre.
Dávání instrukcí
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Gå lige frem.
Dávání instrukcí
เดินกลับไป (dern glub pai)
Gå tilbage.
Dávání instrukcí
หยุด (yhood)
Stop.
Dávání instrukcí
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Gå hen imod ___.
Dávání instrukcí
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Gå forbi ___.
Dávání instrukcí
ระวัง___ (rawang____.)
Kig efter ___.
Dávání instrukcí
ลงเขา (long kao)
Ned af bakken
Dávání instrukcí
ขึ้นเขา (kuen kao)
Op ad bakke
Dávání instrukcí
สี่แยก (see yak)
vejkryds
Společný referenční bod při dávání instrukcí
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
trafiklys
Společný referenční bod při dávání instrukcí
จอดรถ (jord-rod)
parkere
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... enkeltbillet...
jednosměrná jízdenka
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... returbillet...
dvousměrná jízdenka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... første klasse/anden klasse billet ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... heldagsbillet ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... ugebillet ...
jízdenka, která je platná celý týden
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... månedsbillet ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
Rezervování konkrétního sedadla
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
Dotazování na dobu jízdy
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Er dette sæde optaget?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Dette er mit sæde.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

เปิด (perd)
åben
Obchod je otevřen
ปิด (pid)
lukket
Obchod je zavřen
ทางเข้า (tang kao)
indgang
Značka pro vstup
ทางออก (tang-ork)
udgang
Značka pro východ
ผลัก (pluk)
skub
ดึง (deung)
træk
ผู้ชาย (pu-chy)
mænd
Záchody pro muže
ผู้หญิง (pu-ying)
kvinder
Záchody pro ženy
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
optaget
Hotel je plný/záchod je obsazen.
ว่าง (wang)
ledig
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Kender du nummeret til en taxa?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Jeg skal til __[sted]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Kan du venter her et øjeblik?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Følg efter den bil!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Hvor er biludlejningen?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... i en dag/en uge.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
Získání maximálního možného pojištění
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Jeg har ikke brug for forsikring.
Získání žádné pojištění
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Hvor er den næste benzintank?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Tanken er ikke fuld.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Motoren laver en underlig lyd.
Stěžování si na problém s motorem auta
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Bilen er skadet.
Stěžování si, že auto je poničené