nizozemsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Estoy perdido.
Ik ben de weg kwijt.
Nevědět, kde jsi
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Dotaz na specifické místo na mapě
¿En dónde puedo encontrar____?
Waar kan ik ___ vinden?
Dotaz na specifické zařízení
... el sanitario/servicio de baño?
... een toilet?
zařízení
... un banco/casa de cambio
... een bank/een wisselkantoor?
zařízení
... un hotel?
... een hotel?
zařízení
... gasolinera?
... een tankstation?
zařízení
... un hospital?
... een ziekenhuis?
zařízení
... una farmacia?
... een apotheek?
zařízení
... una tienda departamental?
... een warenhuis?
zařízení
... un supermercado?
... een supermarkt?
zařízení
... la parada del autobús?
... de bushalte?
zařízení
... la estación del metro?
... de halte voor de ondergrondse?
zařízení
... una oficina de información turística?
... een bezoekersinformatie/VVV?
zařízení
... un cajero automático?
... een geldautomaat?
zařízení
¿Cómo llego a___?
Hoe kom ik bij ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... al centro?
... het centrum?
konkrétní místo
... la estación del tren?
... het (trein)station?
konkrétní místo
... el aeropuerto?
... het vliegveld?
konkrétní místo
... la estación de policías?
... het politiebureau?
konkrétní místo
... la embajada de [país]?
... de ambassade van [land]?
ambasáda konkrétní země
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar?
... barren?
místo
...café?
... cafés?
místo
... restaurante?
... restaurants?
místo
... club nocturno?
... nachtclubs?
místo
... hotel?
... hotels?
místo
... atracción turística?
... toeristenattracties?
místo
... sitio histórico?
... historische bezienswaardigheden?
místo
... museo?
... museums?
místo

Cestování - Instrukce

Gire a la izquierda.
Sla linksaf.
Dávání instrukcí
Gire a la derecha.
Sla rechtsaf.
Dávání instrukcí
Siga derecho.
Ga rechtdoor.
Dávání instrukcí
Regrese.
Ga terug.
Dávání instrukcí
Pare.
Stop.
Dávání instrukcí
Vaya hacia___.
Ga richting ___.
Dávání instrukcí
Pase el/la___.
Ga voorbij de ___.
Dávání instrukcí
Ponga atención a___.
Zoek de ___.
Dávání instrukcí
cuesta abajo
naar beneden
Dávání instrukcí
cuesta arriba
omhoog
Dávání instrukcí
intersección
kruising
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semáforos
stoplichten
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parque
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... boleto sencillo...
... enkeltje ...
jednosměrná jízdenka
... boleto de regreso...
... retourtje ...
dvousměrná jízdenka
... primera clase/segunda clase
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... pase por un día ...
... dagkaart ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... pase semanal ...
... weekkaart ...
jízdenka, která je platná celý týden
... pase mensual ...
... maandkaart ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Rezervování konkrétního sedadla
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Dotazování na dobu jízdy
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
¿Está ocupado éste asiento?
Is deze plek bezet?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Ese es mi asiento.
Dat is mijn stoel.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

abierto
open
Obchod je otevřen
cerrado
gesloten
Obchod je zavřen
entrada
toegang
Značka pro vstup
salida
uitgang
Značka pro východ
empuje
duwen
jale
trekken
hombres/caballeros
mannen
Záchody pro muže
mujeres/damas
vrouwen
Záchody pro ženy
lleno/ocupado
bezet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
Habitaciones libres/desocupado
vrij
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Necesito ir a__[lugar]__.
Ik moet naar __[locatie]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
¿Puede esperar aquí por un momento?
Kunt u hier even wachten?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
¡Siga ese carro!
Volg die auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Waar is de autoverhuur?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... por un día/una semana
... voor één dag/een week.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Quisiera un seguro de cobertura total.
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Získání maximálního možného pojištění
No necesito seguro.
Ik heb geen verzekering nodig.
Získání žádné pojištění
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Me gustaría incluir un conductor extra
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
El tanque no está lleno.
De tank is niet vol.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
El motor hace un sonido extraño.
De motor maakt een gek geluid.
Stěžování si na problém s motorem auta
El coche se encuentra dañado.
De auto is beschadigd.
Stěžování si, že auto je poničené