německy | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Estoy perdido.
Ich habe mich verirrt.
Nevědět, kde jsi
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Dotaz na specifické místo na mapě
¿En dónde puedo encontrar____?
Wo kann ich ___ finden?
Dotaz na specifické zařízení
... el sanitario/servicio de baño?
... ein Badezimmer?
zařízení
... un banco/casa de cambio
... eine Bank/Wechselstube?
zařízení
... un hotel?
... ein Hotel?
zařízení
... gasolinera?
... eine Tankstelle?
zařízení
... un hospital?
... ein Krankenhaus?
zařízení
... una farmacia?
... eine Apotheke?
zařízení
... una tienda departamental?
... ein Kaufhaus?
zařízení
... un supermercado?
... ein Supermarkt?
zařízení
... la parada del autobús?
... eine Bushaltestelle?
zařízení
... la estación del metro?
... eine Bahnstation?
zařízení
... una oficina de información turística?
... die Touristeninformation?
zařízení
... un cajero automático?
... einen Geldautomaten?
zařízení
¿Cómo llego a___?
Wie komme ich zum/zur ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... al centro?
... die Stadtmitte?
konkrétní místo
... la estación del tren?
... der Bahnhof?
konkrétní místo
... el aeropuerto?
... der Flughafen?
konkrétní místo
... la estación de policías?
... die Polizeiwache?
konkrétní místo
... la embajada de [país]?
... die Botschaft von [Land]?
ambasáda konkrétní země
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar?
... Bars?
místo
...café?
... Cafés?
místo
... restaurante?
... Restaurants?
místo
... club nocturno?
... Diskotheken?
místo
... hotel?
... Hotels?
místo
... atracción turística?
... Touristenattraktionen?
místo
... sitio histórico?
... historische Sehenswürdigkeiten?
místo
... museo?
... Museums?
místo

Cestování - Instrukce

Gire a la izquierda.
Nach links.
Dávání instrukcí
Gire a la derecha.
Nach rechts.
Dávání instrukcí
Siga derecho.
Geradeaus gehen.
Dávání instrukcí
Regrese.
Geh zurück.
Dávání instrukcí
Pare.
Anhalten.
Dávání instrukcí
Vaya hacia___.
Gehe zum/zur ___.
Dávání instrukcí
Pase el/la___.
Geh an ___ vorbei.
Dávání instrukcí
Ponga atención a___.
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Dávání instrukcí
cuesta abajo
bergab
Dávání instrukcí
cuesta arriba
bergauf
Dávání instrukcí
intersección
Kreuzung
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semáforos
Ampel
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parque
Park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... boleto sencillo...
... Einzelfahrschein ...
jednosměrná jízdenka
... boleto de regreso...
... Rückfahrkarte ...
dvousměrná jízdenka
... primera clase/segunda clase
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... pase por un día ...
... Tageskarte ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... pase semanal ...
... Wochenkarte ...
jízdenka, která je platná celý týden
... pase mensual ...
... Monatskarte ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Rezervování konkrétního sedadla
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Dotazování na dobu jízdy
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
¿Está ocupado éste asiento?
Ist dieser Platz besetzt?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Ese es mi asiento.
Das ist mein Platz.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

abierto
geöffnet
Obchod je otevřen
cerrado
geschlossen
Obchod je zavřen
entrada
Eingang
Značka pro vstup
salida
Ausgang
Značka pro východ
empuje
Drücken
jale
Ziehen
hombres/caballeros
Männer
Záchody pro muže
mujeres/damas
Damen
Záchody pro ženy
lleno/ocupado
Besetzt
Hotel je plný/záchod je obsazen.
Habitaciones libres/desocupado
Frei
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Necesito ir a__[lugar]__.
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
¿Puede esperar aquí por un momento?
Können Sie hier einen Moment warten?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
¡Siga ese carro!
Folgen Sie dem Auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Wo ist die Autovermietung?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... por un día/una semana
... für einen Tag/eine Woche.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Quisiera un seguro de cobertura total.
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Získání maximálního možného pojištění
No necesito seguro.
Ich brauche keine Versicherung.
Získání žádné pojištění
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Me gustaría incluir un conductor extra
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
El tanque no está lleno.
Der Tank ist nicht voll.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
El motor hace un sonido extraño.
Der Motor macht komische Geräusche.
Stěžování si na problém s motorem auta
El coche se encuentra dañado.
Das Auto ist kaputt.
Stěžování si, že auto je poničené