hindsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Estoy perdido.
Nevědět, kde jsi
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Dotaz na specifické místo na mapě
¿En dónde puedo encontrar____?
Dotaz na specifické zařízení
... el sanitario/servicio de baño?
zařízení
... un banco/casa de cambio
zařízení
... un hotel?
zařízení
... gasolinera?
zařízení
... un hospital?
zařízení
... una farmacia?
zařízení
... una tienda departamental?
zařízení
... un supermercado?
zařízení
... la parada del autobús?
zařízení
... la estación del metro?
zařízení
... una oficina de información turística?
zařízení
... un cajero automático?
zařízení
¿Cómo llego a___?
Dotaz na směr do specifického místa
... al centro?
konkrétní místo
... la estación del tren?
konkrétní místo
... el aeropuerto?
konkrétní místo
... la estación de policías?
konkrétní místo
... la embajada de [país]?
ambasáda konkrétní země
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar?
místo
...café?
místo
... restaurante?
místo
... club nocturno?
místo
... hotel?
místo
... atracción turística?
místo
... sitio histórico?
místo
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

Gire a la izquierda.
Dávání instrukcí
Gire a la derecha.
Dávání instrukcí
Siga derecho.
Dávání instrukcí
Regrese.
Dávání instrukcí
Pare.
Dávání instrukcí
Vaya hacia___.
Dávání instrukcí
Pase el/la___.
Dávání instrukcí
Ponga atención a___.
Dávání instrukcí
cuesta abajo
Dávání instrukcí
cuesta arriba
Dávání instrukcí
intersección
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semáforos
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parque
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... boleto sencillo...
jednosměrná jízdenka
... boleto de regreso...
dvousměrná jízdenka
... primera clase/segunda clase
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... pase por un día ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... pase semanal ...
jízdenka, která je platná celý týden
... pase mensual ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Rezervování konkrétního sedadla
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Dotazování na dobu jízdy
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
¿Está ocupado éste asiento?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Ese es mi asiento.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

abierto
Obchod je otevřen
cerrado
Obchod je zavřen
entrada
Značka pro vstup
salida
Značka pro východ
empuje
jale
hombres/caballeros
Záchody pro muže
mujeres/damas
Záchody pro ženy
lleno/ocupado
Hotel je plný/záchod je obsazen.
Habitaciones libres/desocupado
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Necesito ir a__[lugar]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
¿Puede esperar aquí por un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
¡Siga ese carro!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... por un día/una semana
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Quisiera un seguro de cobertura total.
Získání maximálního možného pojištění
No necesito seguro.
Získání žádné pojištění
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Me gustaría incluir un conductor extra
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
El tanque no está lleno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
El motor hace un sonido extraño.
Stěžování si na problém s motorem auta
El coche se encuentra dañado.
Stěžování si, že auto je poničené