esperantsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Έχω χαθεί. (Ého hathí.)
Mi perdiĝis.
Nevědět, kde jsi
Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?)
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Dotaz na specifické místo na mapě
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___;)
Kie mi povas trovi ___?
Dotaz na specifické zařízení
... ένα μπάνιο; (...éna bányo?)
... la banĉambron?
zařízení
... μια τράπεζα / ένα γραφείο συναλλάγματος; (... mya trápeza / éna grafío sinalágmatos?)
... bankon/ŝanĝoficejon?
zařízení
... ένα ξενοδοχείο; (... éna xenodohío?)
... hotelon?
zařízení
... ένα βενζινάδικο; (... éna venzinádiko?)
... benzinstacion?
zařízení
... ένα νοσοκομείο; (... éna nosokomío?)
... malsanulejon?
zařízení
... ένα φαρμακείο; (... éna farmakío?)
... apotekon?
zařízení
... ένα πολυκατάστημα; (... éna polikatástima?)
... magazenon?
zařízení
... μια υπεραγορά; (... mya iperagorá?)
... supermarkton?
zařízení
... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)
... bushaltejon?
zařízení
... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)
... metroohaltejon?
zařízení
... ένα γραφείο τουριστικών πληροφοριών; (... éna grafío turistikón pliroforión?)
... turistoficejon?
zařízení
... μιαν αυτόματη ταμειακή μηχανή; (... mian aftómati tamiakí mihaní?)
... monaŭtomaton?
zařízení
Πώς μπορώ να βρω ___; (Pos boró na vro ___?)
Kiel mi iras al___?
Dotaz na směr do specifického místa
... το κέντρο της πόλης; (to kéntro tis pólis?)
... la urbocentron?
konkrétní místo
... ο σταθμός του τρένου; (o stathmós tu trénu?)
... la stacidomon?
konkrétní místo
... το αεροδρόμιο; (... to aerodrómio?)
... la aerhavenon?
konkrétní místo
... το αστυνομικό τμήμα; (... to astinomikó tmíma?)
... la policejon?
konkrétní místo
... η πρεσβεία της [χώρα]; (... i bresvía tis [hóra]?)
... la ambasadon de [lando]?
ambasáda konkrétní země
Μπορείτε να μου συστήσετε κανένα καλό ___; (Boríte na mu sistísete kanéna kaló ___?)
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... μπαρ; (... bar?)
... trinkejojn?
místo
... καφέ; (... kafé?)
... kafejojn?
místo
... εστιατόρια; (... estiatória?)
... restoraciojn?
místo
... νυχτερινά κέντρα; (... nihteriná kéntra?)
... noktoklubojn?
místo
... ξενοδοχεία; (... xenodohía?)
... hotelojn?
místo
... τα τουριστικά αξιοθέατα; (... ta turistiká axiothéata?)
... turismajn allogojn?
místo
... ιστορικές τοποθεσίες; (... istorikés topothesíes?)
... historiajn lokojn?
místo
... μουσεία; (... musía?)
... muzeojn?
místo

Cestování - Instrukce

Στρίψτε αριστερά. (Strípste aristerá.)
Turnu maldekstre.
Dávání instrukcí
Στρίψτε δεξιά. (Strípste dexiá.)
Turnu dekstre.
Dávání instrukcí
Πηγαίνετε ευθεία. (Pigénete efthía.)
Iru rekte.
Dávání instrukcí
Πηγαίνετε πίσω. (Pigénete píso.)
Reiru.
Dávání instrukcí
Σταματήστε. (Stamatíste.)
Haltu.
Dávání instrukcí
Πηγαίνετε προς την ___. (Pigénete pros tin ___.)
Iru al la___.
Dávání instrukcí
Περνάτε το___. (Pernáte to___.)
Iru post la____.
Dávání instrukcí
Προσέξτε για την ___. (Proséxte ya tin ___.)
Serku la___.
Dávání instrukcí
κατηφορικός (katiforikós)
montsuben
Dávání instrukcí
ανηφορικός (aniforikós)
supren
Dávání instrukcí
σταυροδρόμι (stavrodrómi)
vojkruciĝo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
φώτα τροχαίας (fóta trohéas)
trafiklumo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
πάρκο (párko)
parko
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Πού μπορώ να αγοράσω ένα εισιτήριο λεωφορείου / τρένου; (Pu boró na agoráso éna isitírio leoforíu / trénu?)
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Θα ήθελα να αγοράσω ένα ___ για _[τοποθεσία]_, παρακαλώ. (Tha íthela na agoráso éna ___ ya _[topothesía]_, parakaló.)
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... απλό εισιτήριo... (... apló isitírio...)
... solan bileton ...
jednosměrná jízdenka
... εισιτήριο με επιστροφή ... (... isitírio me epistrofí ...)
... revenan bileton ...
dvousměrná jízdenka
...εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης... (... isitírio prótis táxis/défteris táxis...)
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ημερήσιο εισιτήριο ... (... imerísyo isitírio ...)
... tagbileton ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... εβδομαδιαία κάρτα ... (... evdomadiéa kárta ...)
... semajnobileton ...
jízdenka, která je platná celý týden
... μηνιαία κάρτα ... (... miniéa kárta ...)
... monatbileton ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Πόσα είναι το εισιτήριο για __ [προορισμός] __; (Pósa íne to isitírio ya __ [proorismós] __;)
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Θα ήθελα να κρατήσω μια θέση (δίπλα στο παράθυρο). (Tha íthela na kratíso mya thési (dípla sto paráthiro).)
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezervování konkrétního sedadla
Κάνει αυτό το λεωφορείο στάση σε __[προορισμός]__; (Káni aftó to leoforío stási se __[proorismós]__?)
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Πόση ώρα για να φθάσουμε στο __[προορισμός]__; (Pósi óra ya na fthásume sto __[proorismós]__? )
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Dotazování na dobu jízdy
Πότε φεύγει το λεωφορείο/τρένο για __[προορισμός]__; (Póte févgi to leoforío/tréno ya __[proorismós]__?)
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Είναι κρατημένη αυτή η θέση; (Íne kratiméni aftí i thési?)
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Αυτή είναι η θέση μου. (Aftí íne i thési mu.)
Tio estas mia sidloko.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ανοιχτό (anihtó)
malferma
Obchod je otevřen
κλειστό (klistó)
ferma
Obchod je zavřen
είσοδος (ísodos)
eniro
Značka pro vstup
έξοδος (éxodos)
eliro
Značka pro východ
σπρώξτε (spróxte)
puŝu
τραβήξτε (travíxte)
eltiru
άνδρες (ándres)
viroj
Záchody pro muže
γυναίκες (ginékes)
virinoj
Záchody pro ženy
γεμάτο/κατειλημμένο (gemáto/katiliméno)
Okupata
Hotel je plný/záchod je obsazen.
άδειο/ελεύθερο (ádyo/eléfthero)
neokupata
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Γνωρίζετε τον αριθμό για να καλέσει κάποιος ταξί; (Gnorízete ton arithmó ya na kalési kápyos taxí?)
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Πρέπει να πάω στο __ [προορισμός] __. (Prépi na páo sto __ [proorismós] __.)
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Πόσα για να με πάρετε στο __ [προορισμός] __; (Pósa ya na me párete sto __ [proorismós] __.)
Kiom por iri al __[loko]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Μπορείτε να περιμένετε εδώ για μια στιγμή; (Boríte na periménete edó ya mya stigmi?)
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Ακολουθήστε αυτό το αυτοκίνητο! (Akoluthíste aftó to aftokínito!)
Sekvu tiun aŭton!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Πού μπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο; (Pu boró na nikiáso éna aftokínito?)
Kie mi povas lui aŭton?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Θα ήθελα να νοικιάσω ένα μικρό αυτοκίνητο / μεγάλο αυτοκίνητο / βαν. (Tha íthela na nikiáso éna mikró aftokínito / megálo aftokínito / van.)
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... για μία ημέρα / μία εβδομάδα. (ya mya iméra / mya evdomáda.)
...por unu tago/semajno.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Θέλω πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. (Thélo plíri asfalistikí kálipsi.)
Mi volas plenan asekuron.
Získání maximálního možného pojištění
Δεν χρειάζομαι ασφάλιση. (Den hriázome asfálisi.)
Mi ne bezonas asekuron.
Získání žádné pojištění
Πρέπει να φέρω το αυτοκίνητο πίσω με γεμάτο ντεπόζιτο; (Prépi na féro to aftokínito píso me gemáto ntepózito?)
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Πού είναι το κοντινότερο βενζινάδικο; (Pu íne to kontinótero venzinádiko?)
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Θα ήθελα να περιλάβω ένα δεύτερο οδηγό. (Tha íthela na perilávo éna déftero odigó.)
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στις πόλεις / στους αυτοκινητόδρομους; (Pyo íne to ório tahítitas stis pólis / stus aftokinitódrumus?)
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Το ντεπόζιτο δεν είναι γεμάτο. (To depózito den íne gemáto.)
La benzinujo ne estas plena.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Η μηχανή κάνει ένα παράξενο θόρυβο. (I mihaní káni éna paráxeno thórivo.)
La motoro faras strangan bruon.
Stěžování si na problém s motorem auta
Το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη. (To aftokínito éhi ipostí vlávi.)
La aŭto estas difektita.
Stěžování si, že auto je poničené