maďarsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Eu estou perdido (a).
Eltévedtem.
Nevědět, kde jsi
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Dotaz na specifické místo na mapě
Onde eu encontro ___?
Hol találom/találok ____?
Dotaz na specifické zařízení
... um banheiro?
...mosdó?
zařízení
... um banco/uma casa de câmbio?
...bank/pénzváltó?
zařízení
... um hotel?
...egy hotel?
zařízení
... um posto de gasolina?
...benzinkút?
zařízení
... um hospital?
....a kórház?
zařízení
... uma farmácia?
....egy gyógyszertár?
zařízení
... uma loja de departamento?
...áruház?
zařízení
... um supermercado?
....szupermarket?
zařízení
... uma parada de ônibus?
...buszmegálló?
zařízení
... uma estação de metrô?
....metrómegálló?
zařízení
... um centro de informações turísticas?
....turista információs központ?
zařízení
... um caixa eletrônico?
...ATM/pénzautomata?
zařízení
Como eu faço para chegar ___?
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
Dotaz na směr do specifického místa
... ao centro da cidade?
...belváros?
konkrétní místo
... a estação de trem?
....vonatpályaudvar?
konkrétní místo
... ao aeroporto?
....reptér?
konkrétní místo
... a delegacia de polícia?
....rendőrség?
konkrétní místo
... a embaixada [país]?
..._[ország]_ követsége?
ambasáda konkrétní země
Você pode recomendar algum bom ___?
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bares?
...bár?
místo
... cafeterias?
...kávézó?
místo
... restaurantes?
...étterem?
místo
... boates?
...szórakozóhely?
místo
... hotéis?
...hotel?
místo
... atrações turísticas?
...turista látványosság?
místo
... cidades históricas?
...történelmi látnivalók?
místo
... museus?
...múzeum?
místo

Cestování - Instrukce

Vire à esquerda.
Fordulj(on) balra.
Dávání instrukcí
Vire à direita.
Fordulj(on) jobbra.
Dávání instrukcí
Siga em frente.
Menj(en) egyenesen.
Dávání instrukcí
Volte.
Menj(en) vissza.
Dávání instrukcí
Pare.
Állj(on) meg.
Dávání instrukcí
Vá em direção à ___.
Menj(en) a _______ irányába.
Dávání instrukcí
Passe o ___.
Menj(en) el a _____ mellett.
Dávání instrukcí
Procure por ___.
Keresse a _______.
Dávání instrukcí
para baixo
lejtő
Dávání instrukcí
para cima
emelkedő
Dávání instrukcí
intersecção
kereszteződés
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semáforo
közlekedési lámpa
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parque
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... bilhete único ...
...vonlajegy / jegy...
jednosměrná jízdenka
... bilhete de ida e volta ...
...oda-vissza jegy....
dvousměrná jízdenka
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... passe de um dia ...
...napi jegy...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... bilhete semanal ...
...hetijegy...
jízdenka, která je platná celý týden
... bilhete mensal ...
...havi bérlet...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Rezervování konkrétního sedadla
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Dotazování na dobu jízdy
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Este lugar está ocupado?
Foglalt ez a hely?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Este é o meu assento.
Ez az én helyem.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

aberto
Nyitva
Obchod je otevřen
fechado
Zárva
Obchod je zavřen
entrada
Bejárat
Značka pro vstup
saída
Kijárat
Značka pro východ
empurrar
Tolni
puxar
Húzni
homens
Férfi
Záchody pro muže
mulheres
Női
Záchody pro ženy
ocupado
Foglalt
Hotel je plný/záchod je obsazen.
livre
Szabad
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Eu preciso ir para _[local]_.
A __[hely]__ kell mennm.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Quanto custa para ir para _[local]_?
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Você pode esperar aqui por um momento?
Tudna várni itt egy percet?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Siga aquele carro!
Kövesse azt a kocsit!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Onde posso alugar um carro?
Hol van egy autóbérlő?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... por um dia/uma semana.
....egy napra / hétre
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Eu quero pacote de seguro completo.
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
Získání maximálního možného pojištění
Eu não preciso de seguro.
Nem kérek biztosítást.
Získání žádné pojištění
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Szeretnék egy második sofőrt is.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
O tanque não está cheio.
A tank nincs tele.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
O motor está fazendo um barulho estranho.
A motor fura hangokat ad ki.
Stěžování si na problém s motorem auta
O carro está danificado.
Az autó tönkre van menve.
Stěžování si, že auto je poničené