korejsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Eu estou perdido (a).
Nevědět, kde jsi
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Dotaz na specifické místo na mapě
Onde eu encontro ___?
Dotaz na specifické zařízení
... um banheiro?
zařízení
... um banco/uma casa de câmbio?
zařízení
... um hotel?
zařízení
... um posto de gasolina?
zařízení
... um hospital?
zařízení
... uma farmácia?
zařízení
... uma loja de departamento?
zařízení
... um supermercado?
zařízení
... uma parada de ônibus?
zařízení
... uma estação de metrô?
zařízení
... um centro de informações turísticas?
zařízení
... um caixa eletrônico?
zařízení
Como eu faço para chegar ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... ao centro da cidade?
konkrétní místo
... a estação de trem?
konkrétní místo
... ao aeroporto?
konkrétní místo
... a delegacia de polícia?
konkrétní místo
... a embaixada [país]?
ambasáda konkrétní země
Você pode recomendar algum bom ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bares?
místo
... cafeterias?
místo
... restaurantes?
místo
... boates?
místo
... hotéis?
místo
... atrações turísticas?
místo
... cidades históricas?
místo
... museus?
místo

Cestování - Instrukce

Vire à esquerda.
Dávání instrukcí
Vire à direita.
Dávání instrukcí
Siga em frente.
Dávání instrukcí
Volte.
Dávání instrukcí
Pare.
Dávání instrukcí
Vá em direção à ___.
Dávání instrukcí
Passe o ___.
Dávání instrukcí
Procure por ___.
Dávání instrukcí
para baixo
Dávání instrukcí
para cima
Dávání instrukcí
intersecção
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semáforo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parque
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... bilhete único ...
jednosměrná jízdenka
... bilhete de ida e volta ...
dvousměrná jízdenka
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... passe de um dia ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... bilhete semanal ...
jízdenka, která je platná celý týden
... bilhete mensal ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Rezervování konkrétního sedadla
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Dotazování na dobu jízdy
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Este lugar está ocupado?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Este é o meu assento.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

aberto
Obchod je otevřen
fechado
Obchod je zavřen
entrada
Značka pro vstup
saída
Značka pro východ
empurrar
puxar
homens
Záchody pro muže
mulheres
Záchody pro ženy
ocupado
Hotel je plný/záchod je obsazen.
livre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Eu preciso ir para _[local]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Quanto custa para ir para _[local]_?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Você pode esperar aqui por um momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Siga aquele carro!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Onde posso alugar um carro?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... por um dia/uma semana.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Eu quero pacote de seguro completo.
Získání maximálního možného pojištění
Eu não preciso de seguro.
Získání žádné pojištění
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
O tanque não está cheio.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
O motor está fazendo um barulho estranho.
Stěžování si na problém s motorem auta
O carro está danificado.
Stěžování si, že auto je poničené