francouzsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Eu estou perdido (a).
Je suis perdu.
Nevědět, kde jsi
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Dotaz na specifické místo na mapě
Onde eu encontro ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Dotaz na specifické zařízení
... um banheiro?
... des toilettes ?
zařízení
... um banco/uma casa de câmbio?
... une banque / un bureau de change ?
zařízení
... um hotel?
... un hôtel ?
zařízení
... um posto de gasolina?
... une station service ?
zařízení
... um hospital?
... un hôpital ?
zařízení
... uma farmácia?
... une pharmacie ?
zařízení
... uma loja de departamento?
... un grand magasin ?
zařízení
... um supermercado?
... un supermarché ?
zařízení
... uma parada de ônibus?
... un arrêt de bus ?
zařízení
... uma estação de metrô?
... une station de métro ?
zařízení
... um centro de informações turísticas?
... un office du tourisme ?
zařízení
... um caixa eletrônico?
... un distributeur/guichet automatique ?
zařízení
Como eu faço para chegar ___?
Comment je peux me rendre ___ ?
Dotaz na směr do specifického místa
... ao centro da cidade?
... au centre-ville ?
konkrétní místo
... a estação de trem?
... à la gare ?
konkrétní místo
... ao aeroporto?
... à l'aéroport ?
konkrétní místo
... a delegacia de polícia?
... au commissariat ?
konkrétní místo
... a embaixada [país]?
... à l'ambassade de [pays] ?
ambasáda konkrétní země
Você pode recomendar algum bom ___?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bares?
... bar ?
místo
... cafeterias?
... café ?
místo
... restaurantes?
... restaurant ?
místo
... boates?
... boîte de nuit ?
místo
... hotéis?
... hôtel ?
místo
... atrações turísticas?
... attraction touristique ?
místo
... cidades históricas?
... site historique ?
místo
... museus?
... musée ?
místo

Cestování - Instrukce

Vire à esquerda.
Tournez à gauche.
Dávání instrukcí
Vire à direita.
Tournez à droite.
Dávání instrukcí
Siga em frente.
Allez tout droit.
Dávání instrukcí
Volte.
Faites demi-tour.
Dávání instrukcí
Pare.
Arrêtez-vous.
Dávání instrukcí
Vá em direção à ___.
Allez vers ___.
Dávání instrukcí
Passe o ___.
Passez devant ___.
Dávání instrukcí
Procure por ___.
Cherchez ___.
Dávání instrukcí
para baixo
vers le bas
Dávání instrukcí
para cima
vers le haut
Dávání instrukcí
intersecção
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semáforo
feux de signalisation
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parque
parc
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... bilhete único ...
... aller simple ...
jednosměrná jízdenka
... bilhete de ida e volta ...
... aller-retour ...
dvousměrná jízdenka
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
... ticket première/seconde classe ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... passe de um dia ...
... ticket pour la journée ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... bilhete semanal ...
... ticket hebdomadaire ...
jízdenka, která je platná celý týden
... bilhete mensal ...
... ticket mensuel ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Rezervování konkrétního sedadla
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Dotazování na dobu jízdy
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Este lugar está ocupado?
Ce siège est-il pris ?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Este é o meu assento.
C'est mon siège.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

aberto
ouvert
Obchod je otevřen
fechado
fermé
Obchod je zavřen
entrada
entrée
Značka pro vstup
saída
sortie
Značka pro východ
empurrar
pousser
puxar
tirer
homens
hommes
Záchody pro muže
mulheres
femmes
Záchody pro ženy
ocupado
occupé/complet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
livre
chambres disponibles / libre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Eu preciso ir para _[local]_.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Quanto custa para ir para _[local]_?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Você pode esperar aqui por um momento?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Siga aquele carro!
Suivez cette voiture !
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Onde posso alugar um carro?
Où est l'agence de location de voitures ?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... por um dia/uma semana.
... pour une journée / une semaine.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Eu quero pacote de seguro completo.
Je voudrais une assurance tous risques.
Získání maximálního možného pojištění
Eu não preciso de seguro.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Získání žádné pojištění
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Où est la prochaine station service ?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
O tanque não está cheio.
Le réservoir n'est pas plein.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
O motor está fazendo um barulho estranho.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Stěžování si na problém s motorem auta
O carro está danificado.
La voiture est endommagée.
Stěžování si, že auto je poničené