čínsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Eu estou perdido (a).
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Nevědět, kde jsi
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Dotaz na specifické místo na mapě
Onde eu encontro ___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Dotaz na specifické zařízení
... um banheiro?
…浴室?(…yùshì?)
zařízení
... um banco/uma casa de câmbio?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
zařízení
... um hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
zařízení
... um posto de gasolina?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
zařízení
... um hospital?
…医院?(…yīyuàn?)
zařízení
... uma farmácia?
…药店?(…yàodiàn?)
zařízení
... uma loja de departamento?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
zařízení
... um supermercado?
…超市?(…chāoshì?)
zařízení
... uma parada de ônibus?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
zařízení
... uma estação de metrô?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
zařízení
... um centro de informações turísticas?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
zařízení
... um caixa eletrônico?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
zařízení
Como eu faço para chegar ___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Dotaz na směr do specifického místa
... ao centro da cidade?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
konkrétní místo
... a estação de trem?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
konkrétní místo
... ao aeroporto?
…机场?(…jīchǎng?)
konkrétní místo
... a delegacia de polícia?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
konkrétní místo
... a embaixada [país]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
ambasáda konkrétní země
Você pode recomendar algum bom ___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bares?
…酒吧?(…jiǔbā?)
místo
... cafeterias?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
místo
... restaurantes?
…饭店?(…fàndiàn?)
místo
... boates?
…夜店?(…yèdiàn?)
místo
... hotéis?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
místo
... atrações turísticas?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
místo
... cidades históricas?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
místo
... museus?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
místo

Cestování - Instrukce

Vire à esquerda.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Dávání instrukcí
Vire à direita.
右转。(yòu zhuǎn.)
Dávání instrukcí
Siga em frente.
直走。(zhí zǒu.)
Dávání instrukcí
Volte.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Dávání instrukcí
Pare.
停。(tíng.)
Dávání instrukcí
Vá em direção à ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Dávání instrukcí
Passe o ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Dávání instrukcí
Procure por ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Dávání instrukcí
para baixo
下坡(xià pō)
Dávání instrukcí
para cima
上坡(shàng pō)
Dávání instrukcí
intersecção
十字路口(shízìlù kǒu)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semáforo
交通灯(jiāotōng dēng)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parque
公园(gōngyuán)
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... bilhete único ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
jednosměrná jízdenka
... bilhete de ida e volta ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
dvousměrná jízdenka
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... passe de um dia ...
…天票…(…tiān piào…)
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... bilhete semanal ...
…周票…(…zhōu piào…)
jízdenka, která je platná celý týden
... bilhete mensal ...
…月票…(…yuèpiào…)
jízdenka, která platí jeden měsíc
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Rezervování konkrétního sedadla
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Dotazování na dobu jízdy
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Este lugar está ocupado?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Este é o meu assento.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

aberto
营业中(yíngyè zhōng)
Obchod je otevřen
fechado
关门(guānmén)
Obchod je zavřen
entrada
入口处(rùkǒu chù)
Značka pro vstup
saída
出口(chūkǒu)
Značka pro východ
empurrar
推(tuī)
puxar
拉(lā)
homens
男士(nánshì)
Záchody pro muže
mulheres
女士(nǚshì)
Záchody pro ženy
ocupado
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotel je plný/záchod je obsazen.
livre
空闲(kòng xián)
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Eu preciso ir para _[local]_.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Informování taxikáře, kam chcete jít
Quanto custa para ir para _[local]_?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Você pode esperar aqui por um momento?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Siga aquele carro!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Onde posso alugar um carro?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... por um dia/uma semana.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Eu quero pacote de seguro completo.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Získání maximálního možného pojištění
Eu não preciso de seguro.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Získání žádné pojištění
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
O tanque não está cheio.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
O motor está fazendo um barulho estranho.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Stěžování si na problém s motorem auta
O carro está danificado.
车坏了。(chē huàile.)
Stěžování si, že auto je poničené