česky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Eu estou perdido (a).
Ztratil(a) jsem se.
Nevědět, kde jsi
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Dotaz na specifické místo na mapě
Onde eu encontro ___?
Kde můžu najít___?
Dotaz na specifické zařízení
... um banheiro?
... záchod?
zařízení
... um banco/uma casa de câmbio?
... banku/směnárnu?
zařízení
... um hotel?
... hotel?
zařízení
... um posto de gasolina?
... čerpací stanici?
zařízení
... um hospital?
... nemocnici?
zařízení
... uma farmácia?
... lékárnu?
zařízení
... uma loja de departamento?
... obchodní dům?
zařízení
... um supermercado?
... supermarket?
zařízení
... uma parada de ônibus?
... autobusovou zastávku?
zařízení
... uma estação de metrô?
... zastávku metra?
zařízení
... um centro de informações turísticas?
... turistické informace?
zařízení
... um caixa eletrônico?
... bankomat?
zařízení
Como eu faço para chegar ___?
Jak se dostanu ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... ao centro da cidade?
... do centra?
konkrétní místo
... a estação de trem?
... na vlakové nádraží?
konkrétní místo
... ao aeroporto?
... na letiště?
konkrétní místo
... a delegacia de polícia?
... na policejní stanici?
konkrétní místo
... a embaixada [país]?
... na ambasádu [země]?
ambasáda konkrétní země
Você pode recomendar algum bom ___?
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bares?
... bary?
místo
... cafeterias?
... kavárny?
místo
... restaurantes?
... restaurace?
místo
... boates?
... noční kluby?
místo
... hotéis?
... hotely?
místo
... atrações turísticas?
... turistické atrakce?
místo
... cidades históricas?
... historické památky?
místo
... museus?
... muzea?
místo

Cestování - Instrukce

Vire à esquerda.
Zahni doleva.
Dávání instrukcí
Vire à direita.
Zahni doprava.
Dávání instrukcí
Siga em frente.
Jdi rovně.
Dávání instrukcí
Volte.
Jdi zpátky.
Dávání instrukcí
Pare.
Zastav.
Dávání instrukcí
Vá em direção à ___.
Jdi směrem ___.
Dávání instrukcí
Passe o ___.
Jdi kolem ___.
Dávání instrukcí
Procure por ___.
Vyhlížej ___.
Dávání instrukcí
para baixo
dolů z kopce
Dávání instrukcí
para cima
nahoru do kopce
Dávání instrukcí
intersecção
křižovatka
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semáforo
semafor
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parque
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... bilhete único ...
... jednosměrnou jízdenku ...
jednosměrná jízdenka
... bilhete de ida e volta ...
... zpáteční jízdenku ...
dvousměrná jízdenka
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
... jízdenku do první/druhé třídy ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... passe de um dia ...
... jízdenku na den ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... bilhete semanal ...
... jízdenku na týden ...
jízdenka, která je platná celý týden
... bilhete mensal ...
... měsíční jízdenku ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Rezervování konkrétního sedadla
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Este lugar está ocupado?
Je toto místo volné?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Este é o meu assento.
Tohle je moje místo.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

aberto
otevřeno
Obchod je otevřen
fechado
zavřeno
Obchod je zavřen
entrada
vchod
Značka pro vstup
saída
východ
Značka pro východ
empurrar
tam
puxar
sem
homens
muži
Záchody pro muže
mulheres
ženy
Záchody pro ženy
ocupado
obsazeno
Hotel je plný/záchod je obsazen.
livre
volno
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
Víte číslo na taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Eu preciso ir para _[local]_.
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Quanto custa para ir para _[local]_?
Kolik to stojí do __[místo]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Você pode esperar aqui por um momento?
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Siga aquele carro!
Sledujte to auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Onde posso alugar um carro?
Kde je půjčovna aut?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... por um dia/uma semana.
... na jeden den/jeden týden.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Eu quero pacote de seguro completo.
Chci plné pojistné krytí.
Získání maximálního možného pojištění
Eu não preciso de seguro.
Nepotřebuji pojištění.
Získání žádné pojištění
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
O tanque não está cheio.
Nádrž není plná.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
O motor está fazendo um barulho estranho.
Motor dělá divné zvuky.
Stěžování si na problém s motorem auta
O carro está danificado.
Auto je poničené.
Stěžování si, že auto je poničené