italsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Zgubiłem/Zgubiłam się.
Mi sono perso.
Nevědět, kde jsi
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Dotaz na specifické místo na mapě
Gdzie jest ___?
Dove posso trovare ____?
Dotaz na specifické zařízení
... toaleta?
... un bagno?
zařízení
... bank/kantor?
... una banca/sportello di cambio
zařízení
... hotel?
... un albergo?
zařízení
... stacja benzynowa?
... un benzinaio?
zařízení
... szpital?
... un ospedale?
zařízení
... apteka?
... una farmacia?
zařízení
... dom towarowy?
... un grande magazzino?
zařízení
... supermarket?
... un supermercato?
zařízení
... przystanek autobusowy?
... la fermata dell'autobus?
zařízení
... stacja metra?
... la fermata della metro?
zařízení
... centrum informacji turystycznej?
... un ufficio di informazione turistica?
zařízení
... bankomat?
... un bancomat/sportello bancario automatico?
zařízení
Jak dotrzeć ___?
Come si arriva __?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centrum?
... al centro?
konkrétní místo
... na dworzec kolejowy?
... alla stazione del treno?
konkrétní místo
... na lotnisko?
... all'aeroporto?
konkrétní místo
... na komisariat policji?
... alla centrale di polizia?
konkrétní místo
... do ambasady [nazwa kraju]?
... all'ambasciata di [paese]?
ambasáda konkrétní země
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
Ci può consigliare un buon ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... bar?
místo
... kawiarnie?
... caffé?
místo
... restauracje?
... ristorante?
místo
... kluby nocne?
... night club?
místo
... hotele?
... albergo?
místo
... atrakcje turystyczne?
... attrazione turistica?
místo
... atrakcje historyczne?
... sito storico?
místo
... muzea?
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

Skręć w lewo.
Gira a sinistra.
Dávání instrukcí
Skręć w prawo.
Gira a destra.
Dávání instrukcí
Idź prosto.
Sempre dritto.
Dávání instrukcí
Zawróć.
Torna indietro.
Dávání instrukcí
Zatrzymaj się.
Fermati.
Dávání instrukcí
Idź w kierunku ___.
Vai verso ___.
Dávání instrukcí
Miń ___.
Vai oltre ___.
Dávání instrukcí
Rozejrzyj się za ___.
Cerca il/la ___.
Dávání instrukcí
w dół
in discesa
Dávání instrukcí
w górę
in salita
Dávání instrukcí
skrzyżowanie
incrocio
Společný referenční bod při dávání instrukcí
światła
semafori
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parco
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... bilet w jedną stronę ...
... biglietto solo andata...
jednosměrná jízdenka
... bilet powrotny ...
... andata e ritorno...
dvousměrná jízdenka
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
... biglietto di prima/seconda classe...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... bilet całodzienny ...
... biglietto giornaliero...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... bilet tygodniowy ...
... un abbonamento settimanale...
jízdenka, která je platná celý týden
... bilet miesięczny ...
... un abbonamento mensile ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Rezervování konkrétního sedadla
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
Si ferma a ___[luogo]___?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Czy to miejsce jest wolne?
È occupato questo posto?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
To jest moje miejsce.
Questo è il mio posto.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otwarte
aperto
Obchod je otevřen
zamknięte
chiuso
Obchod je zavřen
wejście
entrata
Značka pro vstup
wyjście
uscita
Značka pro východ
pchaj
spingere
ciągnij
tirare
męski
uomini
Záchody pro muže
damski
donne
Záchody pro ženy
zajęte
pieno/occupato
Hotel je plný/záchod je obsazen.
wolne
libero
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
Sa il numero per chiamare un taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
Devo andare a ___[destinazione]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
Può aspettare qui un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Proszę jechać za tym samochodem!
Segua quella macchina!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
Dov'è il noleggio auto?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden dzień/jeden tydzień.
... per un giorno/una settimana.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Získání maximálního možného pojištění
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
Non ho bisogno di assicurazione.
Získání žádné pojištění
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
Dov'è il prossimo benzinaio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
Vorrei includere un secondo guidatore.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Bak nie jest pełny.
Non c'è il pieno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
Il motore fa uno strano rumore.
Stěžování si na problém s motorem auta
Samochód jest zepsuty.
L'auto è danneggiata.
Stěžování si, že auto je poničené