francouzsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Zgubiłem/Zgubiłam się.
Je suis perdu.
Nevědět, kde jsi
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Dotaz na specifické místo na mapě
Gdzie jest ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Dotaz na specifické zařízení
... toaleta?
... des toilettes ?
zařízení
... bank/kantor?
... une banque / un bureau de change ?
zařízení
... hotel?
... un hôtel ?
zařízení
... stacja benzynowa?
... une station service ?
zařízení
... szpital?
... un hôpital ?
zařízení
... apteka?
... une pharmacie ?
zařízení
... dom towarowy?
... un grand magasin ?
zařízení
... supermarket?
... un supermarché ?
zařízení
... przystanek autobusowy?
... un arrêt de bus ?
zařízení
... stacja metra?
... une station de métro ?
zařízení
... centrum informacji turystycznej?
... un office du tourisme ?
zařízení
... bankomat?
... un distributeur/guichet automatique ?
zařízení
Jak dotrzeć ___?
Comment je peux me rendre ___ ?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centrum?
... au centre-ville ?
konkrétní místo
... na dworzec kolejowy?
... à la gare ?
konkrétní místo
... na lotnisko?
... à l'aéroport ?
konkrétní místo
... na komisariat policji?
... au commissariat ?
konkrétní místo
... do ambasady [nazwa kraju]?
... à l'ambassade de [pays] ?
ambasáda konkrétní země
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... bar ?
místo
... kawiarnie?
... café ?
místo
... restauracje?
... restaurant ?
místo
... kluby nocne?
... boîte de nuit ?
místo
... hotele?
... hôtel ?
místo
... atrakcje turystyczne?
... attraction touristique ?
místo
... atrakcje historyczne?
... site historique ?
místo
... muzea?
... musée ?
místo

Cestování - Instrukce

Skręć w lewo.
Tournez à gauche.
Dávání instrukcí
Skręć w prawo.
Tournez à droite.
Dávání instrukcí
Idź prosto.
Allez tout droit.
Dávání instrukcí
Zawróć.
Faites demi-tour.
Dávání instrukcí
Zatrzymaj się.
Arrêtez-vous.
Dávání instrukcí
Idź w kierunku ___.
Allez vers ___.
Dávání instrukcí
Miń ___.
Passez devant ___.
Dávání instrukcí
Rozejrzyj się za ___.
Cherchez ___.
Dávání instrukcí
w dół
vers le bas
Dávání instrukcí
w górę
vers le haut
Dávání instrukcí
skrzyżowanie
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
światła
feux de signalisation
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parc
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... bilet w jedną stronę ...
... aller simple ...
jednosměrná jízdenka
... bilet powrotny ...
... aller-retour ...
dvousměrná jízdenka
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
... ticket première/seconde classe ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... bilet całodzienny ...
... ticket pour la journée ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... bilet tygodniowy ...
... ticket hebdomadaire ...
jízdenka, která je platná celý týden
... bilet miesięczny ...
... ticket mensuel ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Rezervování konkrétního sedadla
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Dotazování na dobu jízdy
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Czy to miejsce jest wolne?
Ce siège est-il pris ?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
To jest moje miejsce.
C'est mon siège.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otwarte
ouvert
Obchod je otevřen
zamknięte
fermé
Obchod je zavřen
wejście
entrée
Značka pro vstup
wyjście
sortie
Značka pro východ
pchaj
pousser
ciągnij
tirer
męski
hommes
Záchody pro muže
damski
femmes
Záchody pro ženy
zajęte
occupé/complet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
wolne
chambres disponibles / libre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Proszę jechać za tym samochodem!
Suivez cette voiture !
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
Où est l'agence de location de voitures ?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden dzień/jeden tydzień.
... pour une journée / une semaine.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
Je voudrais une assurance tous risques.
Získání maximálního možného pojištění
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Získání žádné pojištění
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
Où est la prochaine station service ?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Bak nie jest pełny.
Le réservoir n'est pas plein.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Stěžování si na problém s motorem auta
Samochód jest zepsuty.
La voiture est endommagée.
Stěžování si, že auto je poničené