esperantsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Zgubiłem/Zgubiłam się.
Mi perdiĝis.
Nevědět, kde jsi
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Dotaz na specifické místo na mapě
Gdzie jest ___?
Kie mi povas trovi ___?
Dotaz na specifické zařízení
... toaleta?
... la banĉambron?
zařízení
... bank/kantor?
... bankon/ŝanĝoficejon?
zařízení
... hotel?
... hotelon?
zařízení
... stacja benzynowa?
... benzinstacion?
zařízení
... szpital?
... malsanulejon?
zařízení
... apteka?
... apotekon?
zařízení
... dom towarowy?
... magazenon?
zařízení
... supermarket?
... supermarkton?
zařízení
... przystanek autobusowy?
... bushaltejon?
zařízení
... stacja metra?
... metroohaltejon?
zařízení
... centrum informacji turystycznej?
... turistoficejon?
zařízení
... bankomat?
... monaŭtomaton?
zařízení
Jak dotrzeć ___?
Kiel mi iras al___?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centrum?
... la urbocentron?
konkrétní místo
... na dworzec kolejowy?
... la stacidomon?
konkrétní místo
... na lotnisko?
... la aerhavenon?
konkrétní místo
... na komisariat policji?
... la policejon?
konkrétní místo
... do ambasady [nazwa kraju]?
... la ambasadon de [lando]?
ambasáda konkrétní země
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... trinkejojn?
místo
... kawiarnie?
... kafejojn?
místo
... restauracje?
... restoraciojn?
místo
... kluby nocne?
... noktoklubojn?
místo
... hotele?
... hotelojn?
místo
... atrakcje turystyczne?
... turismajn allogojn?
místo
... atrakcje historyczne?
... historiajn lokojn?
místo
... muzea?
... muzeojn?
místo

Cestování - Instrukce

Skręć w lewo.
Turnu maldekstre.
Dávání instrukcí
Skręć w prawo.
Turnu dekstre.
Dávání instrukcí
Idź prosto.
Iru rekte.
Dávání instrukcí
Zawróć.
Reiru.
Dávání instrukcí
Zatrzymaj się.
Haltu.
Dávání instrukcí
Idź w kierunku ___.
Iru al la___.
Dávání instrukcí
Miń ___.
Iru post la____.
Dávání instrukcí
Rozejrzyj się za ___.
Serku la___.
Dávání instrukcí
w dół
montsuben
Dávání instrukcí
w górę
supren
Dávání instrukcí
skrzyżowanie
vojkruciĝo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
światła
trafiklumo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parko
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... bilet w jedną stronę ...
... solan bileton ...
jednosměrná jízdenka
... bilet powrotny ...
... revenan bileton ...
dvousměrná jízdenka
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... bilet całodzienny ...
... tagbileton ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... bilet tygodniowy ...
... semajnobileton ...
jízdenka, která je platná celý týden
... bilet miesięczny ...
... monatbileton ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezervování konkrétního sedadla
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Czy to miejsce jest wolne?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
To jest moje miejsce.
Tio estas mia sidloko.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otwarte
malferma
Obchod je otevřen
zamknięte
ferma
Obchod je zavřen
wejście
eniro
Značka pro vstup
wyjście
eliro
Značka pro východ
pchaj
puŝu
ciągnij
eltiru
męski
viroj
Záchody pro muže
damski
virinoj
Záchody pro ženy
zajęte
Okupata
Hotel je plný/záchod je obsazen.
wolne
neokupata
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
Kiom por iri al __[loko]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Proszę jechać za tym samochodem!
Sekvu tiun aŭton!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
Kie mi povas lui aŭton?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden dzień/jeden tydzień.
...por unu tago/semajno.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
Mi volas plenan asekuron.
Získání maximálního možného pojištění
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
Mi ne bezonas asekuron.
Získání žádné pojištění
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Bak nie jest pełny.
La benzinujo ne estas plena.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
La motoro faras strangan bruon.
Stěžování si na problém s motorem auta
Samochód jest zepsuty.
La aŭto estas difektita.
Stěžování si, že auto je poničené