francouzsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ik ben de weg kwijt.
Je suis perdu.
Nevědět, kde jsi
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Dotaz na specifické místo na mapě
Waar kan ik ___ vinden?
Où puis-je trouver ___ ?
Dotaz na specifické zařízení
... een toilet?
... des toilettes ?
zařízení
... een bank/een wisselkantoor?
... une banque / un bureau de change ?
zařízení
... een hotel?
... un hôtel ?
zařízení
... een tankstation?
... une station service ?
zařízení
... een ziekenhuis?
... un hôpital ?
zařízení
... een apotheek?
... une pharmacie ?
zařízení
... een warenhuis?
... un grand magasin ?
zařízení
... een supermarkt?
... un supermarché ?
zařízení
... de bushalte?
... un arrêt de bus ?
zařízení
... de halte voor de ondergrondse?
... une station de métro ?
zařízení
... een bezoekersinformatie/VVV?
... un office du tourisme ?
zařízení
... een geldautomaat?
... un distributeur/guichet automatique ?
zařízení
Hoe kom ik bij ___?
Comment je peux me rendre ___ ?
Dotaz na směr do specifického místa
... het centrum?
... au centre-ville ?
konkrétní místo
... het (trein)station?
... à la gare ?
konkrétní místo
... het vliegveld?
... à l'aéroport ?
konkrétní místo
... het politiebureau?
... au commissariat ?
konkrétní místo
... de ambassade van [land]?
... à l'ambassade de [pays] ?
ambasáda konkrétní země
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... barren?
... bar ?
místo
... cafés?
... café ?
místo
... restaurants?
... restaurant ?
místo
... nachtclubs?
... boîte de nuit ?
místo
... hotels?
... hôtel ?
místo
... toeristenattracties?
... attraction touristique ?
místo
... historische bezienswaardigheden?
... site historique ?
místo
... museums?
... musée ?
místo

Cestování - Instrukce

Sla linksaf.
Tournez à gauche.
Dávání instrukcí
Sla rechtsaf.
Tournez à droite.
Dávání instrukcí
Ga rechtdoor.
Allez tout droit.
Dávání instrukcí
Ga terug.
Faites demi-tour.
Dávání instrukcí
Stop.
Arrêtez-vous.
Dávání instrukcí
Ga richting ___.
Allez vers ___.
Dávání instrukcí
Ga voorbij de ___.
Passez devant ___.
Dávání instrukcí
Zoek de ___.
Cherchez ___.
Dávání instrukcí
naar beneden
vers le bas
Dávání instrukcí
omhoog
vers le haut
Dávání instrukcí
kruising
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
stoplichten
feux de signalisation
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parc
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... enkeltje ...
... aller simple ...
jednosměrná jízdenka
... retourtje ...
... aller-retour ...
dvousměrná jízdenka
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
... ticket première/seconde classe ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... dagkaart ...
... ticket pour la journée ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekkaart ...
... ticket hebdomadaire ...
jízdenka, která je platná celý týden
... maandkaart ...
... ticket mensuel ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Rezervování konkrétního sedadla
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Dotazování na dobu jízdy
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is deze plek bezet?
Ce siège est-il pris ?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Dat is mijn stoel.
C'est mon siège.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
ouvert
Obchod je otevřen
gesloten
fermé
Obchod je zavřen
toegang
entrée
Značka pro vstup
uitgang
sortie
Značka pro východ
duwen
pousser
trekken
tirer
mannen
hommes
Záchody pro muže
vrouwen
femmes
Záchody pro ženy
bezet
occupé/complet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vrij
chambres disponibles / libre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Ik moet naar __[locatie]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Kunt u hier even wachten?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Volg die auto!
Suivez cette voiture !
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Waar is de autoverhuur?
Où est l'agence de location de voitures ?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... voor één dag/een week.
... pour une journée / une semaine.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Je voudrais une assurance tous risques.
Získání maximálního možného pojištění
Ik heb geen verzekering nodig.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Získání žádné pojištění
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Où est la prochaine station service ?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
De tank is niet vol.
Le réservoir n'est pas plein.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
De motor maakt een gek geluid.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Stěžování si na problém s motorem auta
De auto is beschadigd.
La voiture est endommagée.
Stěžování si, že auto je poničené