esperantsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ik ben de weg kwijt.
Mi perdiĝis.
Nevědět, kde jsi
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Dotaz na specifické místo na mapě
Waar kan ik ___ vinden?
Kie mi povas trovi ___?
Dotaz na specifické zařízení
... een toilet?
... la banĉambron?
zařízení
... een bank/een wisselkantoor?
... bankon/ŝanĝoficejon?
zařízení
... een hotel?
... hotelon?
zařízení
... een tankstation?
... benzinstacion?
zařízení
... een ziekenhuis?
... malsanulejon?
zařízení
... een apotheek?
... apotekon?
zařízení
... een warenhuis?
... magazenon?
zařízení
... een supermarkt?
... supermarkton?
zařízení
... de bushalte?
... bushaltejon?
zařízení
... de halte voor de ondergrondse?
... metroohaltejon?
zařízení
... een bezoekersinformatie/VVV?
... turistoficejon?
zařízení
... een geldautomaat?
... monaŭtomaton?
zařízení
Hoe kom ik bij ___?
Kiel mi iras al___?
Dotaz na směr do specifického místa
... het centrum?
... la urbocentron?
konkrétní místo
... het (trein)station?
... la stacidomon?
konkrétní místo
... het vliegveld?
... la aerhavenon?
konkrétní místo
... het politiebureau?
... la policejon?
konkrétní místo
... de ambassade van [land]?
... la ambasadon de [lando]?
ambasáda konkrétní země
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... barren?
... trinkejojn?
místo
... cafés?
... kafejojn?
místo
... restaurants?
... restoraciojn?
místo
... nachtclubs?
... noktoklubojn?
místo
... hotels?
... hotelojn?
místo
... toeristenattracties?
... turismajn allogojn?
místo
... historische bezienswaardigheden?
... historiajn lokojn?
místo
... museums?
... muzeojn?
místo

Cestování - Instrukce

Sla linksaf.
Turnu maldekstre.
Dávání instrukcí
Sla rechtsaf.
Turnu dekstre.
Dávání instrukcí
Ga rechtdoor.
Iru rekte.
Dávání instrukcí
Ga terug.
Reiru.
Dávání instrukcí
Stop.
Haltu.
Dávání instrukcí
Ga richting ___.
Iru al la___.
Dávání instrukcí
Ga voorbij de ___.
Iru post la____.
Dávání instrukcí
Zoek de ___.
Serku la___.
Dávání instrukcí
naar beneden
montsuben
Dávání instrukcí
omhoog
supren
Dávání instrukcí
kruising
vojkruciĝo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
stoplichten
trafiklumo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parko
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... enkeltje ...
... solan bileton ...
jednosměrná jízdenka
... retourtje ...
... revenan bileton ...
dvousměrná jízdenka
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... dagkaart ...
... tagbileton ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekkaart ...
... semajnobileton ...
jízdenka, která je platná celý týden
... maandkaart ...
... monatbileton ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezervování konkrétního sedadla
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Dotazování na dobu jízdy
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is deze plek bezet?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Dat is mijn stoel.
Tio estas mia sidloko.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
malferma
Obchod je otevřen
gesloten
ferma
Obchod je zavřen
toegang
eniro
Značka pro vstup
uitgang
eliro
Značka pro východ
duwen
puŝu
trekken
eltiru
mannen
viroj
Záchody pro muže
vrouwen
virinoj
Záchody pro ženy
bezet
Okupata
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vrij
neokupata
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Ik moet naar __[locatie]__.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Kiom por iri al __[loko]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Kunt u hier even wachten?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Volg die auto!
Sekvu tiun aŭton!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Waar is de autoverhuur?
Kie mi povas lui aŭton?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... voor één dag/een week.
...por unu tago/semajno.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Mi volas plenan asekuron.
Získání maximálního možného pojištění
Ik heb geen verzekering nodig.
Mi ne bezonas asekuron.
Získání žádné pojištění
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
De tank is niet vol.
La benzinujo ne estas plena.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
De motor maakt een gek geluid.
La motoro faras strangan bruon.
Stěžování si na problém s motorem auta
De auto is beschadigd.
La aŭto estas difektita.
Stěžování si, že auto je poničené