francouzsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ich habe mich verirrt.
Je suis perdu.
Nevědět, kde jsi
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Dotaz na specifické místo na mapě
Wo kann ich ___ finden?
Où puis-je trouver ___ ?
Dotaz na specifické zařízení
... ein Badezimmer?
... des toilettes ?
zařízení
... eine Bank/Wechselstube?
... une banque / un bureau de change ?
zařízení
... ein Hotel?
... un hôtel ?
zařízení
... eine Tankstelle?
... une station service ?
zařízení
... ein Krankenhaus?
... un hôpital ?
zařízení
... eine Apotheke?
... une pharmacie ?
zařízení
... ein Kaufhaus?
... un grand magasin ?
zařízení
... ein Supermarkt?
... un supermarché ?
zařízení
... eine Bushaltestelle?
... un arrêt de bus ?
zařízení
... eine Bahnstation?
... une station de métro ?
zařízení
... die Touristeninformation?
... un office du tourisme ?
zařízení
... einen Geldautomaten?
... un distributeur/guichet automatique ?
zařízení
Wie komme ich zum/zur ___?
Comment je peux me rendre ___ ?
Dotaz na směr do specifického místa
... die Stadtmitte?
... au centre-ville ?
konkrétní místo
... der Bahnhof?
... à la gare ?
konkrétní místo
... der Flughafen?
... à l'aéroport ?
konkrétní místo
... die Polizeiwache?
... au commissariat ?
konkrétní místo
... die Botschaft von [Land]?
... à l'ambassade de [pays] ?
ambasáda konkrétní země
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... Bars?
... bar ?
místo
... Cafés?
... café ?
místo
... Restaurants?
... restaurant ?
místo
... Diskotheken?
... boîte de nuit ?
místo
... Hotels?
... hôtel ?
místo
... Touristenattraktionen?
... attraction touristique ?
místo
... historische Sehenswürdigkeiten?
... site historique ?
místo
... Museums?
... musée ?
místo

Cestování - Instrukce

Nach links.
Tournez à gauche.
Dávání instrukcí
Nach rechts.
Tournez à droite.
Dávání instrukcí
Geradeaus gehen.
Allez tout droit.
Dávání instrukcí
Geh zurück.
Faites demi-tour.
Dávání instrukcí
Anhalten.
Arrêtez-vous.
Dávání instrukcí
Gehe zum/zur ___.
Allez vers ___.
Dávání instrukcí
Geh an ___ vorbei.
Passez devant ___.
Dávání instrukcí
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Cherchez ___.
Dávání instrukcí
bergab
vers le bas
Dávání instrukcí
bergauf
vers le haut
Dávání instrukcí
Kreuzung
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
Ampel
feux de signalisation
Společný referenční bod při dávání instrukcí
Park
parc
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... Einzelfahrschein ...
... aller simple ...
jednosměrná jízdenka
... Rückfahrkarte ...
... aller-retour ...
dvousměrná jízdenka
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
... ticket première/seconde classe ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... Tageskarte ...
... ticket pour la journée ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... Wochenkarte ...
... ticket hebdomadaire ...
jízdenka, která je platná celý týden
... Monatskarte ...
... ticket mensuel ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Rezervování konkrétního sedadla
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Dotazování na dobu jízdy
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ist dieser Platz besetzt?
Ce siège est-il pris ?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Das ist mein Platz.
C'est mon siège.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

geöffnet
ouvert
Obchod je otevřen
geschlossen
fermé
Obchod je zavřen
Eingang
entrée
Značka pro vstup
Ausgang
sortie
Značka pro východ
Drücken
pousser
Ziehen
tirer
Männer
hommes
Záchody pro muže
Damen
femmes
Záchody pro ženy
Besetzt
occupé/complet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
Frei
chambres disponibles / libre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Können Sie hier einen Moment warten?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Folgen Sie dem Auto!
Suivez cette voiture !
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Wo ist die Autovermietung?
Où est l'agence de location de voitures ?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... für einen Tag/eine Woche.
... pour une journée / une semaine.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Je voudrais une assurance tous risques.
Získání maximálního možného pojištění
Ich brauche keine Versicherung.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Získání žádné pojištění
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Où est la prochaine station service ?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Der Tank ist nicht voll.
Le réservoir n'est pas plein.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Der Motor macht komische Geräusche.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Stěžování si na problém s motorem auta
Das Auto ist kaputt.
La voiture est endommagée.
Stěžování si, že auto je poničené