esperantsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Eltévedtem.
Mi perdiĝis.
Nevědět, kde jsi
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Dotaz na specifické místo na mapě
Hol találom/találok ____?
Kie mi povas trovi ___?
Dotaz na specifické zařízení
...mosdó?
... la banĉambron?
zařízení
...bank/pénzváltó?
... bankon/ŝanĝoficejon?
zařízení
...egy hotel?
... hotelon?
zařízení
...benzinkút?
... benzinstacion?
zařízení
....a kórház?
... malsanulejon?
zařízení
....egy gyógyszertár?
... apotekon?
zařízení
...áruház?
... magazenon?
zařízení
....szupermarket?
... supermarkton?
zařízení
...buszmegálló?
... bushaltejon?
zařízení
....metrómegálló?
... metroohaltejon?
zařízení
....turista információs központ?
... turistoficejon?
zařízení
...ATM/pénzautomata?
... monaŭtomaton?
zařízení
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
Kiel mi iras al___?
Dotaz na směr do specifického místa
...belváros?
... la urbocentron?
konkrétní místo
....vonatpályaudvar?
... la stacidomon?
konkrétní místo
....reptér?
... la aerhavenon?
konkrétní místo
....rendőrség?
... la policejon?
konkrétní místo
..._[ország]_ követsége?
... la ambasadon de [lando]?
ambasáda konkrétní země
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
...bár?
... trinkejojn?
místo
...kávézó?
... kafejojn?
místo
...étterem?
... restoraciojn?
místo
...szórakozóhely?
... noktoklubojn?
místo
...hotel?
... hotelojn?
místo
...turista látványosság?
... turismajn allogojn?
místo
...történelmi látnivalók?
... historiajn lokojn?
místo
...múzeum?
... muzeojn?
místo

Cestování - Instrukce

Fordulj(on) balra.
Turnu maldekstre.
Dávání instrukcí
Fordulj(on) jobbra.
Turnu dekstre.
Dávání instrukcí
Menj(en) egyenesen.
Iru rekte.
Dávání instrukcí
Menj(en) vissza.
Reiru.
Dávání instrukcí
Állj(on) meg.
Haltu.
Dávání instrukcí
Menj(en) a _______ irányába.
Iru al la___.
Dávání instrukcí
Menj(en) el a _____ mellett.
Iru post la____.
Dávání instrukcí
Keresse a _______.
Serku la___.
Dávání instrukcí
lejtő
montsuben
Dávání instrukcí
emelkedő
supren
Dávání instrukcí
kereszteződés
vojkruciĝo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
közlekedési lámpa
trafiklumo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parko
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
...vonlajegy / jegy...
... solan bileton ...
jednosměrná jízdenka
...oda-vissza jegy....
... revenan bileton ...
dvousměrná jízdenka
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
...napi jegy...
... tagbileton ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
...hetijegy...
... semajnobileton ...
jízdenka, která je platná celý týden
...havi bérlet...
... monatbileton ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezervování konkrétního sedadla
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Dotazování na dobu jízdy
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Foglalt ez a hely?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Ez az én helyem.
Tio estas mia sidloko.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

Nyitva
malferma
Obchod je otevřen
Zárva
ferma
Obchod je zavřen
Bejárat
eniro
Značka pro vstup
Kijárat
eliro
Značka pro východ
Tolni
puŝu
Húzni
eltiru
Férfi
viroj
Záchody pro muže
Női
virinoj
Záchody pro ženy
Foglalt
Okupata
Hotel je plný/záchod je obsazen.
Szabad
neokupata
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
A __[hely]__ kell mennm.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Kiom por iri al __[loko]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Tudna várni itt egy percet?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Kövesse azt a kocsit!
Sekvu tiun aŭton!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Hol van egy autóbérlő?
Kie mi povas lui aŭton?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
....egy napra / hétre
...por unu tago/semajno.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
Mi volas plenan asekuron.
Získání maximálního možného pojištění
Nem kérek biztosítást.
Mi ne bezonas asekuron.
Získání žádné pojištění
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Szeretnék egy második sofőrt is.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
A tank nincs tele.
La benzinujo ne estas plena.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
A motor fura hangokat ad ki.
La motoro faras strangan bruon.
Stěžování si na problém s motorem auta
Az autó tönkre van menve.
La aŭto estas difektita.
Stěžování si, že auto je poničené