anglicky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Eltévedtem.
I am lost.
Nevědět, kde jsi
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Can you show me where it is on the map?
Dotaz na specifické místo na mapě
Hol találom/találok ____?
Where can I find___?
Dotaz na specifické zařízení
...mosdó?
... a bathroom?
zařízení
...bank/pénzváltó?
... a bank/an exchange office?
zařízení
...egy hotel?
... a hotel?
zařízení
...benzinkút?
... a gas station?
zařízení
....a kórház?
... a hospital?
zařízení
....egy gyógyszertár?
... a pharmacy?
zařízení
...áruház?
... a department store?
zařízení
....szupermarket?
... a supermarket?
zařízení
...buszmegálló?
... the bus stop?
zařízení
....metrómegálló?
... the subway station?
zařízení
....turista információs központ?
... a tourist information office?
zařízení
...ATM/pénzautomata?
... an ATM/a cash machine?
zařízení
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
How do I get to___?
Dotaz na směr do specifického místa
...belváros?
... the downtown area?
konkrétní místo
....vonatpályaudvar?
... the train station?
konkrétní místo
....reptér?
... the airport?
konkrétní místo
....rendőrség?
... the police station?
konkrétní místo
..._[ország]_ követsége?
... the embassy of [country]?
ambasáda konkrétní země
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Can you recommend any good___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
...bár?
... bars?
místo
...kávézó?
... cafes?
místo
...étterem?
... restaurants?
místo
...szórakozóhely?
... night clubs?
místo
...hotel?
... hotels?
místo
...turista látványosság?
... tourist attractions?
místo
...történelmi látnivalók?
... historic sites?
místo
...múzeum?
... museums?
místo

Cestování - Instrukce

Fordulj(on) balra.
Turn left.
Dávání instrukcí
Fordulj(on) jobbra.
Turn right.
Dávání instrukcí
Menj(en) egyenesen.
Go straight ahead.
Dávání instrukcí
Menj(en) vissza.
Go back.
Dávání instrukcí
Állj(on) meg.
Stop.
Dávání instrukcí
Menj(en) a _______ irányába.
Go towards the___.
Dávání instrukcí
Menj(en) el a _____ mellett.
Go past the___.
Dávání instrukcí
Keresse a _______.
Watch for the___.
Dávání instrukcí
lejtő
downhill
Dávání instrukcí
emelkedő
uphill
Dávání instrukcí
kereszteződés
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
közlekedési lámpa
traffic lights
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Where can I buy a bus/train ticket?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
...vonlajegy / jegy...
... single ticket ...
jednosměrná jízdenka
...oda-vissza jegy....
... return ticket ...
dvousměrná jízdenka
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
... first class/second class ticket ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
...napi jegy...
... day pass ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
...hetijegy...
... weekly pass ...
jízdenka, která je platná celý týden
...havi bérlet...
... monthly pass ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
How much is a ticket to __[location]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Rezervování konkrétního sedadla
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
How long to get to __[location]__?
Dotazování na dobu jízdy
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Foglalt ez a hely?
Is this seat taken?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Ez az én helyem.
That is my seat.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

Nyitva
open
Obchod je otevřen
Zárva
closed
Obchod je zavřen
Bejárat
entrance
Značka pro vstup
Kijárat
exit
Značka pro východ
Tolni
push
Húzni
pull
Férfi
men
Záchody pro muže
Női
women
Záchody pro ženy
Foglalt
occupied
Hotel je plný/záchod je obsazen.
Szabad
vacant
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Do you know the number to call a taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
A __[hely]__ kell mennm.
I need to go to __[location]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
How much to go to__[location]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Tudna várni itt egy percet?
Can you wait here for a moment?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Kövesse azt a kocsit!
Follow that car!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Hol van egy autóbérlő?
Where is the car rental?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
I'd like to rent a small car/large car/van.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
....egy napra / hétre
... for one day/one week.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
I want full coverage insurance.
Získání maximálního možného pojištění
Nem kérek biztosítást.
I do not need insurance.
Získání žádné pojištění
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Should I bring the car back with a full tank?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Where is the next gas station?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Szeretnék egy második sofőrt is.
I would like to include a second driver.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
What is the speed limit in cities/on highways?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
A tank nincs tele.
The tank is not full.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
A motor fura hangokat ad ki.
The engine makes a strange noise.
Stěžování si na problém s motorem auta
Az autó tönkre van menve.
The car is damaged.
Stěžování si, že auto je poničené