francouzsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

道に迷いました
Je suis perdu.
Nevědět, kde jsi
どこなのか地図で示してもらえますか?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Dotaz na specifické místo na mapě
___はどこですか?
Où puis-je trouver ___ ?
Dotaz na specifické zařízení
...お手洗い?
... des toilettes ?
zařízení
... 銀行/外国為替取引所?
... une banque / un bureau de change ?
zařízení
...ホテル?
... un hôtel ?
zařízení
...ガソリンスタンド?
... une station service ?
zařízení
...病院?
... un hôpital ?
zařízení
...薬局?
... une pharmacie ?
zařízení
...デパート?
... un grand magasin ?
zařízení
...スーパー?
... un supermarché ?
zařízení
...バス停?
... un arrêt de bus ?
zařízení
...地下鉄駅?
... une station de métro ?
zařízení
...観光案内所?
... un office du tourisme ?
zařízení
..ATM/現金取扱機?
... un distributeur/guichet automatique ?
zařízení
___まではどの道順を行けばいいですか?
Comment je peux me rendre ___ ?
Dotaz na směr do specifického místa
...中心地?
... au centre-ville ?
konkrétní místo
...駅?
... à la gare ?
konkrétní místo
...空港?
... à l'aéroport ?
konkrétní místo
...警察所?
... au commissariat ?
konkrétní místo
...[国]大使館?
... à l'ambassade de [pays] ?
ambasáda konkrétní země
おすすめの___はありますか?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
...バー?
... bar ?
místo
...カフェ?
... café ?
místo
...レストラン?
... restaurant ?
místo
...ナイトクラブ?
... boîte de nuit ?
místo
...ホテル?
... hôtel ?
místo
...観光資源?
... attraction touristique ?
místo
... 史跡?
... site historique ?
místo
...美術館?
... musée ?
místo

Cestování - Instrukce

左に曲がる
Tournez à gauche.
Dávání instrukcí
右に曲がる
Tournez à droite.
Dávání instrukcí
まっすぐ進む
Allez tout droit.
Dávání instrukcí
戻る
Faites demi-tour.
Dávání instrukcí
止まる
Arrêtez-vous.
Dávání instrukcí
___へ向かう
Allez vers ___.
Dávání instrukcí
___を過ぎる
Passez devant ___.
Dávání instrukcí
___に注意する
Cherchez ___.
Dávání instrukcí
下り坂
vers le bas
Dávání instrukcí
上り坂
vers le haut
Dávání instrukcí
交差点
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
信号
feux de signalisation
Společný referenční bod při dávání instrukcí
公園
parc
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

どこでバス/電車の切符が買えますか?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
__[場所]__行きの___をください
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
...片道切符...
... aller simple ...
jednosměrná jízdenka
...往復切符...
... aller-retour ...
dvousměrná jízdenka
...ファーストクラス/セカンドクラス切符...
... ticket première/seconde classe ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
...一日券...
... ticket pour la journée ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
...一週間券...
... ticket hebdomadaire ...
jízdenka, která je platná celý týden
...一ヶ月券...
... ticket mensuel ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
__[場所]__へのチケットはいくらですか?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
(窓際の)席を予約したいです
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Rezervování konkrétního sedadla
このバス/電車は__[場所]__で止まりますか?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
__[場所]__まではどの位かかりますか?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Dotazování na dobu jízdy
__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発しますか?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
この席は空いていますか?
Ce siège est-il pris ?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
これは私の席です
C'est mon siège.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

営業中
ouvert
Obchod je otevřen
閉店
fermé
Obchod je zavřen
入り口
entrée
Značka pro vstup
出口
sortie
Značka pro východ
押す
pousser
引く
tirer
hommes
Záchody pro muže
femmes
Záchody pro ženy
使用中
occupé/complet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
空き
chambres disponibles / libre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

タクシーの電話番号を知っていますか?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
__[場所]__へ行きたいです
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
ここで少し待っててもらえますか?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
あの車を追って!
Suivez cette voiture !
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

レンタカー業者はどこですか?
Où est l'agence de location de voitures ?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...一日/一週間
... pour une journée / une semaine.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
完全補償型保険がほしいです
Je voudrais une assurance tous risques.
Získání maximálního možného pojištění
保険は必要ないです
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Získání žádné pojištění
ガソリン満タンにして車を返せばいいですか?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
一番近くのガソリンスタンドはどこですか?
Où est la prochaine station service ?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
もう一人のドライバーを追加したいと思います
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
都市/高速でのスピードリミットは何ですか?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
ガソリンタンクが満タンではない
Le réservoir n'est pas plein.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
エンジンから奇妙な音がします
Le moteur fait un drôle de bruit.
Stěžování si na problém s motorem auta
車が損傷されている
La voiture est endommagée.
Stěžování si, že auto je poničené