španělsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi sono perso.
Estoy perdido.
Nevědět, kde jsi
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Dotaz na specifické místo na mapě
Dove posso trovare ____?
¿En dónde puedo encontrar____?
Dotaz na specifické zařízení
... un bagno?
... el sanitario/servicio de baño?
zařízení
... una banca/sportello di cambio
... un banco/casa de cambio
zařízení
... un albergo?
... un hotel?
zařízení
... un benzinaio?
... gasolinera?
zařízení
... un ospedale?
... un hospital?
zařízení
... una farmacia?
... una farmacia?
zařízení
... un grande magazzino?
... una tienda departamental?
zařízení
... un supermercato?
... un supermercado?
zařízení
... la fermata dell'autobus?
... la parada del autobús?
zařízení
... la fermata della metro?
... la estación del metro?
zařízení
... un ufficio di informazione turistica?
... una oficina de información turística?
zařízení
... un bancomat/sportello bancario automatico?
... un cajero automático?
zařízení
Come si arriva __?
¿Cómo llego a___?
Dotaz na směr do specifického místa
... al centro?
... al centro?
konkrétní místo
... alla stazione del treno?
... la estación del tren?
konkrétní místo
... all'aeroporto?
... el aeropuerto?
konkrétní místo
... alla centrale di polizia?
... la estación de policías?
konkrétní místo
... all'ambasciata di [paese]?
... la embajada de [país]?
ambasáda konkrétní země
Ci può consigliare un buon ___?
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar?
... bar?
místo
... caffé?
...café?
místo
... ristorante?
... restaurante?
místo
... night club?
... club nocturno?
místo
... albergo?
... hotel?
místo
... attrazione turistica?
... atracción turística?
místo
... sito storico?
... sitio histórico?
místo
... museo?
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

Gira a sinistra.
Gire a la izquierda.
Dávání instrukcí
Gira a destra.
Gire a la derecha.
Dávání instrukcí
Sempre dritto.
Siga derecho.
Dávání instrukcí
Torna indietro.
Regrese.
Dávání instrukcí
Fermati.
Pare.
Dávání instrukcí
Vai verso ___.
Vaya hacia___.
Dávání instrukcí
Vai oltre ___.
Pase el/la___.
Dávání instrukcí
Cerca il/la ___.
Ponga atención a___.
Dávání instrukcí
in discesa
cuesta abajo
Dávání instrukcí
in salita
cuesta arriba
Dávání instrukcí
incrocio
intersección
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafori
semáforos
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parco
parque
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... biglietto solo andata...
... boleto sencillo...
jednosměrná jízdenka
... andata e ritorno...
... boleto de regreso...
dvousměrná jízdenka
... biglietto di prima/seconda classe...
... primera clase/segunda clase
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... biglietto giornaliero...
... pase por un día ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... un abbonamento settimanale...
... pase semanal ...
jízdenka, která je platná celý týden
... un abbonamento mensile ...
... pase mensual ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Rezervování konkrétního sedadla
Si ferma a ___[luogo]___?
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
È occupato questo posto?
¿Está ocupado éste asiento?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Questo è il mio posto.
Ese es mi asiento.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

aperto
abierto
Obchod je otevřen
chiuso
cerrado
Obchod je zavřen
entrata
entrada
Značka pro vstup
uscita
salida
Značka pro východ
spingere
empuje
tirare
jale
uomini
hombres/caballeros
Záchody pro muže
donne
mujeres/damas
Záchody pro ženy
pieno/occupato
lleno/ocupado
Hotel je plný/záchod je obsazen.
libero
Habitaciones libres/desocupado
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Devo andare a ___[destinazione]__.
Necesito ir a__[lugar]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Può aspettare qui un momento?
¿Puede esperar aquí por un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Segua quella macchina!
¡Siga ese carro!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Dov'è il noleggio auto?
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... per un giorno/una settimana.
... por un día/una semana
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Quisiera un seguro de cobertura total.
Získání maximálního možného pojištění
Non ho bisogno di assicurazione.
No necesito seguro.
Získání žádné pojištění
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Dov'è il prossimo benzinaio?
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Vorrei includere un secondo guidatore.
Me gustaría incluir un conductor extra
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Non c'è il pieno.
El tanque no está lleno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Il motore fa uno strano rumore.
El motor hace un sonido extraño.
Stěžování si na problém s motorem auta
L'auto è danneggiata.
El coche se encuentra dañado.
Stěžování si, že auto je poničené