nizozemsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi sono perso.
Ik ben de weg kwijt.
Nevědět, kde jsi
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Dotaz na specifické místo na mapě
Dove posso trovare ____?
Waar kan ik ___ vinden?
Dotaz na specifické zařízení
... un bagno?
... een toilet?
zařízení
... una banca/sportello di cambio
... een bank/een wisselkantoor?
zařízení
... un albergo?
... een hotel?
zařízení
... un benzinaio?
... een tankstation?
zařízení
... un ospedale?
... een ziekenhuis?
zařízení
... una farmacia?
... een apotheek?
zařízení
... un grande magazzino?
... een warenhuis?
zařízení
... un supermercato?
... een supermarkt?
zařízení
... la fermata dell'autobus?
... de bushalte?
zařízení
... la fermata della metro?
... de halte voor de ondergrondse?
zařízení
... un ufficio di informazione turistica?
... een bezoekersinformatie/VVV?
zařízení
... un bancomat/sportello bancario automatico?
... een geldautomaat?
zařízení
Come si arriva __?
Hoe kom ik bij ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... al centro?
... het centrum?
konkrétní místo
... alla stazione del treno?
... het (trein)station?
konkrétní místo
... all'aeroporto?
... het vliegveld?
konkrétní místo
... alla centrale di polizia?
... het politiebureau?
konkrétní místo
... all'ambasciata di [paese]?
... de ambassade van [land]?
ambasáda konkrétní země
Ci può consigliare un buon ___?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar?
... barren?
místo
... caffé?
... cafés?
místo
... ristorante?
... restaurants?
místo
... night club?
... nachtclubs?
místo
... albergo?
... hotels?
místo
... attrazione turistica?
... toeristenattracties?
místo
... sito storico?
... historische bezienswaardigheden?
místo
... museo?
... museums?
místo

Cestování - Instrukce

Gira a sinistra.
Sla linksaf.
Dávání instrukcí
Gira a destra.
Sla rechtsaf.
Dávání instrukcí
Sempre dritto.
Ga rechtdoor.
Dávání instrukcí
Torna indietro.
Ga terug.
Dávání instrukcí
Fermati.
Stop.
Dávání instrukcí
Vai verso ___.
Ga richting ___.
Dávání instrukcí
Vai oltre ___.
Ga voorbij de ___.
Dávání instrukcí
Cerca il/la ___.
Zoek de ___.
Dávání instrukcí
in discesa
naar beneden
Dávání instrukcí
in salita
omhoog
Dávání instrukcí
incrocio
kruising
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafori
stoplichten
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parco
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... biglietto solo andata...
... enkeltje ...
jednosměrná jízdenka
... andata e ritorno...
... retourtje ...
dvousměrná jízdenka
... biglietto di prima/seconda classe...
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... biglietto giornaliero...
... dagkaart ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... un abbonamento settimanale...
... weekkaart ...
jízdenka, která je platná celý týden
... un abbonamento mensile ...
... maandkaart ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Rezervování konkrétního sedadla
Si ferma a ___[luogo]___?
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Dotazování na dobu jízdy
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
È occupato questo posto?
Is deze plek bezet?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Questo è il mio posto.
Dat is mijn stoel.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

aperto
open
Obchod je otevřen
chiuso
gesloten
Obchod je zavřen
entrata
toegang
Značka pro vstup
uscita
uitgang
Značka pro východ
spingere
duwen
tirare
trekken
uomini
mannen
Záchody pro muže
donne
vrouwen
Záchody pro ženy
pieno/occupato
bezet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
libero
vrij
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Devo andare a ___[destinazione]__.
Ik moet naar __[locatie]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Può aspettare qui un momento?
Kunt u hier even wachten?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Segua quella macchina!
Volg die auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Dov'è il noleggio auto?
Waar is de autoverhuur?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... per un giorno/una settimana.
... voor één dag/een week.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Získání maximálního možného pojištění
Non ho bisogno di assicurazione.
Ik heb geen verzekering nodig.
Získání žádné pojištění
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Dov'è il prossimo benzinaio?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Vorrei includere un secondo guidatore.
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Non c'è il pieno.
De tank is niet vol.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Il motore fa uno strano rumore.
De motor maakt een gek geluid.
Stěžování si na problém s motorem auta
L'auto è danneggiata.
De auto is beschadigd.
Stěžování si, že auto je poničené