hindsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi sono perso.
Nevědět, kde jsi
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Dotaz na specifické místo na mapě
Dove posso trovare ____?
Dotaz na specifické zařízení
... un bagno?
zařízení
... una banca/sportello di cambio
zařízení
... un albergo?
zařízení
... un benzinaio?
zařízení
... un ospedale?
zařízení
... una farmacia?
zařízení
... un grande magazzino?
zařízení
... un supermercato?
zařízení
... la fermata dell'autobus?
zařízení
... la fermata della metro?
zařízení
... un ufficio di informazione turistica?
zařízení
... un bancomat/sportello bancario automatico?
zařízení
Come si arriva __?
Dotaz na směr do specifického místa
... al centro?
konkrétní místo
... alla stazione del treno?
konkrétní místo
... all'aeroporto?
konkrétní místo
... alla centrale di polizia?
konkrétní místo
... all'ambasciata di [paese]?
ambasáda konkrétní země
Ci può consigliare un buon ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar?
místo
... caffé?
místo
... ristorante?
místo
... night club?
místo
... albergo?
místo
... attrazione turistica?
místo
... sito storico?
místo
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

Gira a sinistra.
Dávání instrukcí
Gira a destra.
Dávání instrukcí
Sempre dritto.
Dávání instrukcí
Torna indietro.
Dávání instrukcí
Fermati.
Dávání instrukcí
Vai verso ___.
Dávání instrukcí
Vai oltre ___.
Dávání instrukcí
Cerca il/la ___.
Dávání instrukcí
in discesa
Dávání instrukcí
in salita
Dávání instrukcí
incrocio
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafori
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parco
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... biglietto solo andata...
jednosměrná jízdenka
... andata e ritorno...
dvousměrná jízdenka
... biglietto di prima/seconda classe...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... biglietto giornaliero...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... un abbonamento settimanale...
jízdenka, která je platná celý týden
... un abbonamento mensile ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Rezervování konkrétního sedadla
Si ferma a ___[luogo]___?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
È occupato questo posto?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Questo è il mio posto.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

aperto
Obchod je otevřen
chiuso
Obchod je zavřen
entrata
Značka pro vstup
uscita
Značka pro východ
spingere
tirare
uomini
Záchody pro muže
donne
Záchody pro ženy
pieno/occupato
Hotel je plný/záchod je obsazen.
libero
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Devo andare a ___[destinazione]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Può aspettare qui un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Segua quella macchina!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Dov'è il noleggio auto?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... per un giorno/una settimana.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Získání maximálního možného pojištění
Non ho bisogno di assicurazione.
Získání žádné pojištění
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Dov'è il prossimo benzinaio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Vorrei includere un secondo guidatore.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Non c'è il pieno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Il motore fa uno strano rumore.
Stěžování si na problém s motorem auta
L'auto è danneggiata.
Stěžování si, že auto je poničené