francouzsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi sono perso.
Je suis perdu.
Nevědět, kde jsi
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Dotaz na specifické místo na mapě
Dove posso trovare ____?
Où puis-je trouver ___ ?
Dotaz na specifické zařízení
... un bagno?
... des toilettes ?
zařízení
... una banca/sportello di cambio
... une banque / un bureau de change ?
zařízení
... un albergo?
... un hôtel ?
zařízení
... un benzinaio?
... une station service ?
zařízení
... un ospedale?
... un hôpital ?
zařízení
... una farmacia?
... une pharmacie ?
zařízení
... un grande magazzino?
... un grand magasin ?
zařízení
... un supermercato?
... un supermarché ?
zařízení
... la fermata dell'autobus?
... un arrêt de bus ?
zařízení
... la fermata della metro?
... une station de métro ?
zařízení
... un ufficio di informazione turistica?
... un office du tourisme ?
zařízení
... un bancomat/sportello bancario automatico?
... un distributeur/guichet automatique ?
zařízení
Come si arriva __?
Comment je peux me rendre ___ ?
Dotaz na směr do specifického místa
... al centro?
... au centre-ville ?
konkrétní místo
... alla stazione del treno?
... à la gare ?
konkrétní místo
... all'aeroporto?
... à l'aéroport ?
konkrétní místo
... alla centrale di polizia?
... au commissariat ?
konkrétní místo
... all'ambasciata di [paese]?
... à l'ambassade de [pays] ?
ambasáda konkrétní země
Ci può consigliare un buon ___?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar?
... bar ?
místo
... caffé?
... café ?
místo
... ristorante?
... restaurant ?
místo
... night club?
... boîte de nuit ?
místo
... albergo?
... hôtel ?
místo
... attrazione turistica?
... attraction touristique ?
místo
... sito storico?
... site historique ?
místo
... museo?
... musée ?
místo

Cestování - Instrukce

Gira a sinistra.
Tournez à gauche.
Dávání instrukcí
Gira a destra.
Tournez à droite.
Dávání instrukcí
Sempre dritto.
Allez tout droit.
Dávání instrukcí
Torna indietro.
Faites demi-tour.
Dávání instrukcí
Fermati.
Arrêtez-vous.
Dávání instrukcí
Vai verso ___.
Allez vers ___.
Dávání instrukcí
Vai oltre ___.
Passez devant ___.
Dávání instrukcí
Cerca il/la ___.
Cherchez ___.
Dávání instrukcí
in discesa
vers le bas
Dávání instrukcí
in salita
vers le haut
Dávání instrukcí
incrocio
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafori
feux de signalisation
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parco
parc
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... biglietto solo andata...
... aller simple ...
jednosměrná jízdenka
... andata e ritorno...
... aller-retour ...
dvousměrná jízdenka
... biglietto di prima/seconda classe...
... ticket première/seconde classe ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... biglietto giornaliero...
... ticket pour la journée ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... un abbonamento settimanale...
... ticket hebdomadaire ...
jízdenka, která je platná celý týden
... un abbonamento mensile ...
... ticket mensuel ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Rezervování konkrétního sedadla
Si ferma a ___[luogo]___?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Dotazování na dobu jízdy
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
È occupato questo posto?
Ce siège est-il pris ?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Questo è il mio posto.
C'est mon siège.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

aperto
ouvert
Obchod je otevřen
chiuso
fermé
Obchod je zavřen
entrata
entrée
Značka pro vstup
uscita
sortie
Značka pro východ
spingere
pousser
tirare
tirer
uomini
hommes
Záchody pro muže
donne
femmes
Záchody pro ženy
pieno/occupato
occupé/complet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
libero
chambres disponibles / libre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Devo andare a ___[destinazione]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Può aspettare qui un momento?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Segua quella macchina!
Suivez cette voiture !
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Dov'è il noleggio auto?
Où est l'agence de location de voitures ?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... per un giorno/una settimana.
... pour une journée / une semaine.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Je voudrais une assurance tous risques.
Získání maximálního možného pojištění
Non ho bisogno di assicurazione.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Získání žádné pojištění
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Dov'è il prossimo benzinaio?
Où est la prochaine station service ?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Vorrei includere un secondo guidatore.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Non c'è il pieno.
Le réservoir n'est pas plein.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Il motore fa uno strano rumore.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Stěžování si na problém s motorem auta
L'auto è danneggiata.
La voiture est endommagée.
Stěžování si, že auto je poničené