anglicky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi sono perso.
I am lost.
Nevědět, kde jsi
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Can you show me where it is on the map?
Dotaz na specifické místo na mapě
Dove posso trovare ____?
Where can I find___?
Dotaz na specifické zařízení
... un bagno?
... a bathroom?
zařízení
... una banca/sportello di cambio
... a bank/an exchange office?
zařízení
... un albergo?
... a hotel?
zařízení
... un benzinaio?
... a gas station?
zařízení
... un ospedale?
... a hospital?
zařízení
... una farmacia?
... a pharmacy?
zařízení
... un grande magazzino?
... a department store?
zařízení
... un supermercato?
... a supermarket?
zařízení
... la fermata dell'autobus?
... the bus stop?
zařízení
... la fermata della metro?
... the subway station?
zařízení
... un ufficio di informazione turistica?
... a tourist information office?
zařízení
... un bancomat/sportello bancario automatico?
... an ATM/a cash machine?
zařízení
Come si arriva __?
How do I get to___?
Dotaz na směr do specifického místa
... al centro?
... the downtown area?
konkrétní místo
... alla stazione del treno?
... the train station?
konkrétní místo
... all'aeroporto?
... the airport?
konkrétní místo
... alla centrale di polizia?
... the police station?
konkrétní místo
... all'ambasciata di [paese]?
... the embassy of [country]?
ambasáda konkrétní země
Ci può consigliare un buon ___?
Can you recommend any good___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar?
... bars?
místo
... caffé?
... cafes?
místo
... ristorante?
... restaurants?
místo
... night club?
... night clubs?
místo
... albergo?
... hotels?
místo
... attrazione turistica?
... tourist attractions?
místo
... sito storico?
... historic sites?
místo
... museo?
... museums?
místo

Cestování - Instrukce

Gira a sinistra.
Turn left.
Dávání instrukcí
Gira a destra.
Turn right.
Dávání instrukcí
Sempre dritto.
Go straight ahead.
Dávání instrukcí
Torna indietro.
Go back.
Dávání instrukcí
Fermati.
Stop.
Dávání instrukcí
Vai verso ___.
Go towards the___.
Dávání instrukcí
Vai oltre ___.
Go past the___.
Dávání instrukcí
Cerca il/la ___.
Watch for the___.
Dávání instrukcí
in discesa
downhill
Dávání instrukcí
in salita
uphill
Dávání instrukcí
incrocio
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafori
traffic lights
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parco
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Where can I buy a bus/train ticket?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... biglietto solo andata...
... single ticket ...
jednosměrná jízdenka
... andata e ritorno...
... return ticket ...
dvousměrná jízdenka
... biglietto di prima/seconda classe...
... first class/second class ticket ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... biglietto giornaliero...
... day pass ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... un abbonamento settimanale...
... weekly pass ...
jízdenka, která je platná celý týden
... un abbonamento mensile ...
... monthly pass ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
How much is a ticket to __[location]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Rezervování konkrétního sedadla
Si ferma a ___[luogo]___?
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
How long to get to __[location]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
È occupato questo posto?
Is this seat taken?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Questo è il mio posto.
That is my seat.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

aperto
open
Obchod je otevřen
chiuso
closed
Obchod je zavřen
entrata
entrance
Značka pro vstup
uscita
exit
Značka pro východ
spingere
push
tirare
pull
uomini
men
Záchody pro muže
donne
women
Záchody pro ženy
pieno/occupato
occupied
Hotel je plný/záchod je obsazen.
libero
vacant
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Sa il numero per chiamare un taxi?
Do you know the number to call a taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Devo andare a ___[destinazione]__.
I need to go to __[location]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
How much to go to__[location]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Può aspettare qui un momento?
Can you wait here for a moment?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Segua quella macchina!
Follow that car!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Dov'è il noleggio auto?
Where is the car rental?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
I'd like to rent a small car/large car/van.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... per un giorno/una settimana.
... for one day/one week.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
I want full coverage insurance.
Získání maximálního možného pojištění
Non ho bisogno di assicurazione.
I do not need insurance.
Získání žádné pojištění
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Should I bring the car back with a full tank?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Dov'è il prossimo benzinaio?
Where is the next gas station?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Vorrei includere un secondo guidatore.
I would like to include a second driver.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
What is the speed limit in cities/on highways?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Non c'è il pieno.
The tank is not full.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Il motore fa uno strano rumore.
The engine makes a strange noise.
Stěžování si na problém s motorem auta
L'auto è danneggiata.
The car is damaged.
Stěžování si, že auto je poničené