turecky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Kayboldum.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
__ı nerede bulurum?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... bir banyo?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... bir banka/döviz bürosu?
zařízení
... un hôtel ?
... bir otel?
zařízení
... une station service ?
... bir benzin istasyonu?
zařízení
... un hôpital ?
... bir hastane?
zařízení
... une pharmacie ?
... bir eczane?
zařízení
... un grand magasin ?
... bir büyük mağaza?
zařízení
... un supermarché ?
... bir süpermarket?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... otobüs durağı?
zařízení
... une station de métro ?
... bir metro istasyonu?
zařízení
... un office du tourisme ?
... bir turist bilgi ofisi?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
.. bir ATM/para çekme makinası?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
__ye nasıl varırım?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... eski kasaba merkezi?
konkrétní místo
... à la gare ?
... tren istasyonu?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... havaalanı?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... polis merkezi?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... [ülke]'nin konsolosluğu?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... barlar?
místo
... café ?
... kafeler?
místo
... restaurant ?
... restoranlar?
místo
... boîte de nuit ?
... gece kulüpleri?
místo
... hôtel ?
... oteller?
místo
... attraction touristique ?
... turistik atraksiyonlar?
místo
... site historique ?
... tarihi alanlar?
místo
... musée ?
... müzeler?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Sola dön.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Sağa dön.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Düz git.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Geri git.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Dur.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
__'e doğru git.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
__'ı geç.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
__'i bekle.
Dávání instrukcí
vers le bas
yokuş aşağı
Dávání instrukcí
vers le haut
yokuş yukarı
Dávání instrukcí
intersection
kavşak
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
trfik ışıkları
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... tek bilet ...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
dönüş bileti
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... günlük ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... haftalık ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... aylık ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Bu koltuk ayırtıldı mı?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Bu benim koltuğum
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
açık
Obchod je otevřen
fermé
kapalı
Obchod je zavřen
entrée
giriş
Značka pro vstup
sortie
çıkış
Značka pro východ
pousser
itiniz
tirer
çekiniz
hommes
erkekler
Záchody pro muže
femmes
kadınlar
Záchody pro ženy
occupé/complet
dolu
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
boş
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Şu arabayı takip et!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Araba nereden kiralanıyor?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... bir gün/bir hafta için.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Sigortaya ihtiyacım yok.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
Depo dolu değil.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
Motordan garip bir ses geliyor.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
Araba hasarlı.
Stěžování si, že auto je poničené