švédsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Jag har gått vilse.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Kan du visa mig var det är på kartan?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Var kan jag hitta___?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... en toalett?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... en bank/ett växlingskontor?
zařízení
... un hôtel ?
... ett hotell?
zařízení
... une station service ?
... en bensinstation?
zařízení
... un hôpital ?
... ett sjukhus?
zařízení
... une pharmacie ?
... ett apotek?
zařízení
... un grand magasin ?
... ett varuhus?
zařízení
... un supermarché ?
... ett snabbköp?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... busshållplatsen?
zařízení
... une station de métro ?
... tunnelbanestationen?
zařízení
... un office du tourisme ?
... en turistinformation?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
... en bankomat?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Hur tar jag mig till___?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... centrum?
konkrétní místo
... à la gare ?
... tågstationen?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... flygplatsen?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... polisstationen?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... den [nationalitet] ambassaden?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Kan du rekommendera några bra___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... barer?
místo
... café ?
... kaféer?
místo
... restaurant ?
... restauranger?
místo
... boîte de nuit ?
... nattklubbar?
místo
... hôtel ?
... hotell?
místo
... attraction touristique ?
... turistattraktioner?
místo
... site historique ?
... historiska platser?
místo
... musée ?
... museum?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Sväng vänster.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Sväng höger.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Gå rakt fram.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Gå tillbaka.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Stanna.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Gå mot ___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Gå förbi___.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Titta efter___.
Dávání instrukcí
vers le bas
nerförsbacke
Dávání instrukcí
vers le haut
uppförsbacke
Dávání instrukcí
intersection
korsning
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
trafikljuset
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Var kan jag köpa en buss/tågbiljett?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Jag skulle vilja köpa en___ till [destination], tack.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... enkelbiljett ...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
... tur- och returbiljett ...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... första klass/andra klassbiljett ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... dags/dygnsbiljett ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... veckobiljett ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... ett månadskort ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Hur mycket kostar en biljett till __ [destination] __?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Stannar den här bussen/det här tåget i __[destination]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Hur lång tid tar det att ta sig till __[destination]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
När går bussen/tåget mot __ [destination] __?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Är den här platsen ledig?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Det där är min plats.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
öppet
Obchod je otevřen
fermé
stängt
Obchod je zavřen
entrée
ingång
Značka pro vstup
sortie
utgång
Značka pro východ
pousser
tryck
tirer
drag
hommes
herrar
Záchody pro muže
femmes
damer
Záchody pro ženy
occupé/complet
upptaget
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
ledigt
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Har du taxinumret?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Ta mig till __ [destination] __, tack.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Hur mycket kostar det att åka till __ [destination] __?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Kan du vänta här en stund?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Följ den där bilen!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Var hittar jag en hyrbilsfirma?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... för en dag/en vecka.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Jag vill ha en fullständig försäkring.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Jag behöver ingen försäkring.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Ska jag återlämna bilen med tanken full?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Var finns den närmsta bensinstationen?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Jag skulle vilja inkludera en andra förare.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Vad är det för hastighetsbegränsning i städer/på motorvägen?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
Tanken är inte full.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
Motorn låter konstigt.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
Bilen är skadad.
Stěžování si, že auto je poničené