španělsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Estoy perdido.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
¿En dónde puedo encontrar____?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... el sanitario/servicio de baño?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... un banco/casa de cambio
zařízení
... un hôtel ?
... un hotel?
zařízení
... une station service ?
... gasolinera?
zařízení
... un hôpital ?
... un hospital?
zařízení
... une pharmacie ?
... una farmacia?
zařízení
... un grand magasin ?
... una tienda departamental?
zařízení
... un supermarché ?
... un supermercado?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... la parada del autobús?
zařízení
... une station de métro ?
... la estación del metro?
zařízení
... un office du tourisme ?
... una oficina de información turística?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
... un cajero automático?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
¿Cómo llego a___?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... al centro?
konkrétní místo
... à la gare ?
... la estación del tren?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... el aeropuerto?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... la estación de policías?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... la embajada de [país]?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... bar?
místo
... café ?
...café?
místo
... restaurant ?
... restaurante?
místo
... boîte de nuit ?
... club nocturno?
místo
... hôtel ?
... hotel?
místo
... attraction touristique ?
... atracción turística?
místo
... site historique ?
... sitio histórico?
místo
... musée ?
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Gire a la izquierda.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Gire a la derecha.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Siga derecho.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Regrese.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Pare.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Vaya hacia___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Pase el/la___.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Ponga atención a___.
Dávání instrukcí
vers le bas
cuesta abajo
Dávání instrukcí
vers le haut
cuesta arriba
Dávání instrukcí
intersection
intersección
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
semáforos
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
parque
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... boleto sencillo...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
... boleto de regreso...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... primera clase/segunda clase
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... pase por un día ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... pase semanal ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... pase mensual ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
¿Está ocupado éste asiento?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Ese es mi asiento.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
abierto
Obchod je otevřen
fermé
cerrado
Obchod je zavřen
entrée
entrada
Značka pro vstup
sortie
salida
Značka pro východ
pousser
empuje
tirer
jale
hommes
hombres/caballeros
Záchody pro muže
femmes
mujeres/damas
Záchody pro ženy
occupé/complet
lleno/ocupado
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
Habitaciones libres/desocupado
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Necesito ir a__[lugar]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
¿Puede esperar aquí por un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
¡Siga ese carro!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... por un día/una semana
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Quisiera un seguro de cobertura total.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
No necesito seguro.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Me gustaría incluir un conductor extra
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
El tanque no está lleno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
El motor hace un sonido extraño.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
El coche se encuentra dañado.
Stěžování si, že auto je poničené