portugalsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Eu estou perdido (a).
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Onde eu encontro ___?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... um banheiro?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... um banco/uma casa de câmbio?
zařízení
... un hôtel ?
... um hotel?
zařízení
... une station service ?
... um posto de gasolina?
zařízení
... un hôpital ?
... um hospital?
zařízení
... une pharmacie ?
... uma farmácia?
zařízení
... un grand magasin ?
... uma loja de departamento?
zařízení
... un supermarché ?
... um supermercado?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... uma parada de ônibus?
zařízení
... une station de métro ?
... uma estação de metrô?
zařízení
... un office du tourisme ?
... um centro de informações turísticas?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
... um caixa eletrônico?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Como eu faço para chegar ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... ao centro da cidade?
konkrétní místo
... à la gare ?
... a estação de trem?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... ao aeroporto?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... a delegacia de polícia?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... a embaixada [país]?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Você pode recomendar algum bom ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... bares?
místo
... café ?
... cafeterias?
místo
... restaurant ?
... restaurantes?
místo
... boîte de nuit ?
... boates?
místo
... hôtel ?
... hotéis?
místo
... attraction touristique ?
... atrações turísticas?
místo
... site historique ?
... cidades históricas?
místo
... musée ?
... museus?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Vire à esquerda.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Vire à direita.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Siga em frente.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Volte.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Pare.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Vá em direção à ___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Passe o ___.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Procure por ___.
Dávání instrukcí
vers le bas
para baixo
Dávání instrukcí
vers le haut
para cima
Dávání instrukcí
intersection
intersecção
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
semáforo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
parque
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... bilhete único ...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
... bilhete de ida e volta ...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... passe de um dia ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... bilhete semanal ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... bilhete mensal ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Este lugar está ocupado?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Este é o meu assento.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
aberto
Obchod je otevřen
fermé
fechado
Obchod je zavřen
entrée
entrada
Značka pro vstup
sortie
saída
Značka pro východ
pousser
empurrar
tirer
puxar
hommes
homens
Záchody pro muže
femmes
mulheres
Záchody pro ženy
occupé/complet
ocupado
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
livre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Você conhece algum número de táxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Eu preciso ir para _[local]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Quanto custa para ir para _[local]_?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Você pode esperar aqui por um momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Siga aquele carro!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Onde posso alugar um carro?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... por um dia/uma semana.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Eu quero pacote de seguro completo.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Eu não preciso de seguro.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
O tanque não está cheio.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
O motor está fazendo um barulho estranho.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
O carro está danificado.
Stěžování si, že auto je poničené