nizozemsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Ik ben de weg kwijt.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Waar kan ik ___ vinden?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... een toilet?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... een bank/een wisselkantoor?
zařízení
... un hôtel ?
... een hotel?
zařízení
... une station service ?
... een tankstation?
zařízení
... un hôpital ?
... een ziekenhuis?
zařízení
... une pharmacie ?
... een apotheek?
zařízení
... un grand magasin ?
... een warenhuis?
zařízení
... un supermarché ?
... een supermarkt?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... de bushalte?
zařízení
... une station de métro ?
... de halte voor de ondergrondse?
zařízení
... un office du tourisme ?
... een bezoekersinformatie/VVV?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
... een geldautomaat?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Hoe kom ik bij ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... het centrum?
konkrétní místo
... à la gare ?
... het (trein)station?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... het vliegveld?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... het politiebureau?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... de ambassade van [land]?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... barren?
místo
... café ?
... cafés?
místo
... restaurant ?
... restaurants?
místo
... boîte de nuit ?
... nachtclubs?
místo
... hôtel ?
... hotels?
místo
... attraction touristique ?
... toeristenattracties?
místo
... site historique ?
... historische bezienswaardigheden?
místo
... musée ?
... museums?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Sla linksaf.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Sla rechtsaf.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Ga rechtdoor.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Ga terug.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Stop.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Ga richting ___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Ga voorbij de ___.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Zoek de ___.
Dávání instrukcí
vers le bas
naar beneden
Dávání instrukcí
vers le haut
omhoog
Dávání instrukcí
intersection
kruising
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
stoplichten
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... enkeltje ...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
... retourtje ...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... dagkaart ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... weekkaart ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... maandkaart ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Is deze plek bezet?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Dat is mijn stoel.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
open
Obchod je otevřen
fermé
gesloten
Obchod je zavřen
entrée
toegang
Značka pro vstup
sortie
uitgang
Značka pro východ
pousser
duwen
tirer
trekken
hommes
mannen
Záchody pro muže
femmes
vrouwen
Záchody pro ženy
occupé/complet
bezet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
vrij
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Ik moet naar __[locatie]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Kunt u hier even wachten?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Volg die auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Waar is de autoverhuur?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... voor één dag/een week.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Ik heb geen verzekering nodig.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
De tank is niet vol.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
De motor maakt een gek geluid.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
De auto is beschadigd.
Stěžování si, že auto je poničené