německy | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Ich habe mich verirrt.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Wo kann ich ___ finden?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... ein Badezimmer?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... eine Bank/Wechselstube?
zařízení
... un hôtel ?
... ein Hotel?
zařízení
... une station service ?
... eine Tankstelle?
zařízení
... un hôpital ?
... ein Krankenhaus?
zařízení
... une pharmacie ?
... eine Apotheke?
zařízení
... un grand magasin ?
... ein Kaufhaus?
zařízení
... un supermarché ?
... ein Supermarkt?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... eine Bushaltestelle?
zařízení
... une station de métro ?
... eine Bahnstation?
zařízení
... un office du tourisme ?
... die Touristeninformation?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
... einen Geldautomaten?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Wie komme ich zum/zur ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... die Stadtmitte?
konkrétní místo
... à la gare ?
... der Bahnhof?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... der Flughafen?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... die Polizeiwache?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... die Botschaft von [Land]?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... Bars?
místo
... café ?
... Cafés?
místo
... restaurant ?
... Restaurants?
místo
... boîte de nuit ?
... Diskotheken?
místo
... hôtel ?
... Hotels?
místo
... attraction touristique ?
... Touristenattraktionen?
místo
... site historique ?
... historische Sehenswürdigkeiten?
místo
... musée ?
... Museums?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Nach links.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Nach rechts.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Geradeaus gehen.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Geh zurück.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Anhalten.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Gehe zum/zur ___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Geh an ___ vorbei.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Dávání instrukcí
vers le bas
bergab
Dávání instrukcí
vers le haut
bergauf
Dávání instrukcí
intersection
Kreuzung
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
Ampel
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
Park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... Einzelfahrschein ...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
... Rückfahrkarte ...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... Tageskarte ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... Wochenkarte ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... Monatskarte ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Ist dieser Platz besetzt?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Das ist mein Platz.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
geöffnet
Obchod je otevřen
fermé
geschlossen
Obchod je zavřen
entrée
Eingang
Značka pro vstup
sortie
Ausgang
Značka pro východ
pousser
Drücken
tirer
Ziehen
hommes
Männer
Záchody pro muže
femmes
Damen
Záchody pro ženy
occupé/complet
Besetzt
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
Frei
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Können Sie hier einen Moment warten?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Folgen Sie dem Auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Wo ist die Autovermietung?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... für einen Tag/eine Woche.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Ich brauche keine Versicherung.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
Der Tank ist nicht voll.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
Der Motor macht komische Geräusche.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
Das Auto ist kaputt.
Stěžování si, že auto je poničené