korejsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
zařízení
... un hôtel ?
zařízení
... une station service ?
zařízení
... un hôpital ?
zařízení
... une pharmacie ?
zařízení
... un grand magasin ?
zařízení
... un supermarché ?
zařízení
... un arrêt de bus ?
zařízení
... une station de métro ?
zařízení
... un office du tourisme ?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
konkrétní místo
... à la gare ?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
konkrétní místo
... au commissariat ?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
místo
... café ?
místo
... restaurant ?
místo
... boîte de nuit ?
místo
... hôtel ?
místo
... attraction touristique ?
místo
... site historique ?
místo
... musée ?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Dávání instrukcí
vers le bas
Dávání instrukcí
vers le haut
Dávání instrukcí
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
Obchod je otevřen
fermé
Obchod je zavřen
entrée
Značka pro vstup
sortie
Značka pro východ
pousser
tirer
hommes
Záchody pro muže
femmes
Záchody pro ženy
occupé/complet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
Stěžování si, že auto je poničené