japonsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
道に迷いました
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
どこなのか地図で示してもらえますか?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
___はどこですか?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
...お手洗い?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... 銀行/外国為替取引所?
zařízení
... un hôtel ?
...ホテル?
zařízení
... une station service ?
...ガソリンスタンド?
zařízení
... un hôpital ?
...病院?
zařízení
... une pharmacie ?
...薬局?
zařízení
... un grand magasin ?
...デパート?
zařízení
... un supermarché ?
...スーパー?
zařízení
... un arrêt de bus ?
...バス停?
zařízení
... une station de métro ?
...地下鉄駅?
zařízení
... un office du tourisme ?
...観光案内所?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
..ATM/現金取扱機?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
___まではどの道順を行けばいいですか?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
...中心地?
konkrétní místo
... à la gare ?
...駅?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
...空港?
konkrétní místo
... au commissariat ?
...警察所?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
...[国]大使館?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
おすすめの___はありますか?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
...バー?
místo
... café ?
...カフェ?
místo
... restaurant ?
...レストラン?
místo
... boîte de nuit ?
...ナイトクラブ?
místo
... hôtel ?
...ホテル?
místo
... attraction touristique ?
...観光資源?
místo
... site historique ?
... 史跡?
místo
... musée ?
...美術館?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
左に曲がる
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
右に曲がる
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
まっすぐ進む
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
戻る
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
止まる
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
___へ向かう
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
___を過ぎる
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
___に注意する
Dávání instrukcí
vers le bas
下り坂
Dávání instrukcí
vers le haut
上り坂
Dávání instrukcí
intersection
交差点
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
信号
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
公園
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
どこでバス/電車の切符が買えますか?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
__[場所]__行きの___をください
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
...片道切符...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
...往復切符...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
...ファーストクラス/セカンドクラス切符...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
...一日券...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
...一週間券...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
...一ヶ月券...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
__[場所]__へのチケットはいくらですか?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
(窓際の)席を予約したいです
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
このバス/電車は__[場所]__で止まりますか?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
__[場所]__まではどの位かかりますか?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発しますか?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
この席は空いていますか?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
これは私の席です
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
営業中
Obchod je otevřen
fermé
閉店
Obchod je zavřen
entrée
入り口
Značka pro vstup
sortie
出口
Značka pro východ
pousser
押す
tirer
引く
hommes
Záchody pro muže
femmes
Záchody pro ženy
occupé/complet
使用中
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
空き
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
タクシーの電話番号を知っていますか?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
__[場所]__へ行きたいです
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
ここで少し待っててもらえますか?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
あの車を追って!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
レンタカー業者はどこですか?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
...一日/一週間
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
完全補償型保険がほしいです
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
保険は必要ないです
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
ガソリン満タンにして車を返せばいいですか?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
一番近くのガソリンスタンドはどこですか?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
もう一人のドライバーを追加したいと思います
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
都市/高速でのスピードリミットは何ですか?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
ガソリンタンクが満タンではない
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
エンジンから奇妙な音がします
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
車が損傷されている
Stěžování si, že auto je poničené