italsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Mi sono perso.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Dove posso trovare ____?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... un bagno?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... una banca/sportello di cambio
zařízení
... un hôtel ?
... un albergo?
zařízení
... une station service ?
... un benzinaio?
zařízení
... un hôpital ?
... un ospedale?
zařízení
... une pharmacie ?
... una farmacia?
zařízení
... un grand magasin ?
... un grande magazzino?
zařízení
... un supermarché ?
... un supermercato?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... la fermata dell'autobus?
zařízení
... une station de métro ?
... la fermata della metro?
zařízení
... un office du tourisme ?
... un ufficio di informazione turistica?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
... un bancomat/sportello bancario automatico?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Come si arriva __?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... al centro?
konkrétní místo
... à la gare ?
... alla stazione del treno?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... all'aeroporto?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... alla centrale di polizia?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... all'ambasciata di [paese]?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Ci può consigliare un buon ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... bar?
místo
... café ?
... caffé?
místo
... restaurant ?
... ristorante?
místo
... boîte de nuit ?
... night club?
místo
... hôtel ?
... albergo?
místo
... attraction touristique ?
... attrazione turistica?
místo
... site historique ?
... sito storico?
místo
... musée ?
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Gira a sinistra.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Gira a destra.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Sempre dritto.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Torna indietro.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Fermati.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Vai verso ___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Vai oltre ___.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Cerca il/la ___.
Dávání instrukcí
vers le bas
in discesa
Dávání instrukcí
vers le haut
in salita
Dávání instrukcí
intersection
incrocio
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
semafori
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
parco
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... biglietto solo andata...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
... andata e ritorno...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... biglietto di prima/seconda classe...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... biglietto giornaliero...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... un abbonamento settimanale...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... un abbonamento mensile ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Si ferma a ___[luogo]___?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
È occupato questo posto?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Questo è il mio posto.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
aperto
Obchod je otevřen
fermé
chiuso
Obchod je zavřen
entrée
entrata
Značka pro vstup
sortie
uscita
Značka pro východ
pousser
spingere
tirer
tirare
hommes
uomini
Záchody pro muže
femmes
donne
Záchody pro ženy
occupé/complet
pieno/occupato
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
libero
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Sa il numero per chiamare un taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Devo andare a ___[destinazione]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Può aspettare qui un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Segua quella macchina!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Dov'è il noleggio auto?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... per un giorno/una settimana.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Non ho bisogno di assicurazione.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Dov'è il prossimo benzinaio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Vorrei includere un secondo guidatore.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
Non c'è il pieno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
Il motore fa uno strano rumore.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
L'auto è danneggiata.
Stěžování si, že auto je poničené