finsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Olen eksyksissä.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Voisitko näyttää kartalta missä sen on?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Mistä täällä on ___?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
...WC?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
...pankki / rahanvaihtopiste?
zařízení
... un hôtel ?
...hotelli?
zařízení
... une station service ?
...huoltoasema?
zařízení
... un hôpital ?
...sairaala?
zařízení
... une pharmacie ?
...apteekki?
zařízení
... un grand magasin ?
...tavaratalo?
zařízení
... un supermarché ?
...ruokakauppa?
zařízení
... un arrêt de bus ?
...bussipysäkki?
zařízení
... une station de métro ?
...metroasema?
zařízení
... un office du tourisme ?
...turisti-info?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
...käteisautomaatti?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Missä päin on ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
...keskusta?
konkrétní místo
... à la gare ?
...juna-asema?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
...lentokenttä?
konkrétní místo
... au commissariat ?
...poliisiasema?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
...[maan] suurlähetystö?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Onko lähistöllä jokin hyvä ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
...baari?
místo
... café ?
...kahvila?
místo
... restaurant ?
...ravintola?
místo
... boîte de nuit ?
...yökerho?
místo
... hôtel ?
...hotelli?
místo
... attraction touristique ?
...turistinähtävyys?
místo
... site historique ?
...historiallinen paikka?
místo
... musée ?
...museo?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Käänny vasemmalle.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Käänny oikealle.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Jatka suoraan eteenpäin.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Käänny takaisin.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Pysähdy.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Mene kohti ___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Mene ___ ohi.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Varo ___.
Dávání instrukcí
vers le bas
mäkeä alas
Dávání instrukcí
vers le haut
mäkeä ylös
Dávání instrukcí
intersection
risteys
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
liikennevalot
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
puisto
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Mistä voin ostaa bussi-/junalipun?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Haluaisin ostaa ___ _[paikkaan]_.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
...yhdensuuntaisen lipun...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
...meno-paluu-lipun...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
...ensimmäisen / toisen luokan lipun...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
...päivälippu...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
...viikkolippu...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
...kuukausilippu...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Paljonko maksaa lippu _[kohteeseen]_?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Haluaisin varata (ikkuna)paikan.
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Pysähtyykö tämä bussi / juna _[paikassa]_?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Miten kauan kestää _[kohteeseen]_?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Mistä _[paikkaan]_ menevä bussi lähtee?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Onko tämä paikka varattu?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Tuo on minun paikkani.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
auki
Obchod je otevřen
fermé
kiinni
Obchod je zavřen
entrée
sisäänkäynti
Značka pro vstup
sortie
uloskäynti
Značka pro východ
pousser
työnnä
tirer
vedä
hommes
miehet
Záchody pro muže
femmes
naiset
Záchody pro ženy
occupé/complet
varattu
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
vapaa
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Tiedätkö mistä numerosta saa taksin?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Minun täytyy mennä _[paikkaan]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Paljonko maksaa _[paikkaan]_?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Voitko odottaa tässä hetken?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Seuraa tuota autoa!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Missä täällä on autovuokraamo?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Haluaisin vuokrata pienen auton / ison auton / pakettiauton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... päiväksi / viikoksi.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Haluan täyden vakuutuksen.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
En tarvitse vakuutusta.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Palautetaanko auto täydellä tankilla?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Missä on lähin bensa-asema?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Haluaisin lisätä toisen kuskin
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Mikä on nopeusrajoitus kaupungeissa / moottoriteillä?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
Tankki ei ole täynnä.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
Moottorista kuuluu omituinen ääni.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
Auto on vahingoittunut.
Stěžování si, že auto je poničené