dánsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Jeg er faret vild.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Hvor kan jeg finde___?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... et badeværelse?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... en bank/et veksel kontor?
zařízení
... un hôtel ?
... et hotel?
zařízení
... une station service ?
... en benzintank?
zařízení
... un hôpital ?
... et sygehus?
zařízení
... une pharmacie ?
... et apotek?
zařízení
... un grand magasin ?
... et stormagasin?
zařízení
... un supermarché ?
... et supermarked?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... busstoppestedet?
zařízení
... une station de métro ?
... metrostationen?
zařízení
... un office du tourisme ?
... et turistkontor?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
... en hæveautomat?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Hvordan kommer jeg til ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... til centrum?
konkrétní místo
... à la gare ?
...togstationen?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... lufthavnen?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... politistationen?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... den [land] ambassade?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
kan du anbefale nogle gode ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... barer?
místo
... café ?
... cafeer?
místo
... restaurant ?
... restauranter?
místo
... boîte de nuit ?
... natklubber?
místo
... hôtel ?
... hoteller?
místo
... attraction touristique ?
... turistattraktioner?
místo
... site historique ?
... historiske steder?
místo
... musée ?
... museer?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Drej til venstre.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Drej til højre.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Gå lige frem.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Gå tilbage.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Stop.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Gå hen imod ___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Gå forbi ___.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Kig efter ___.
Dávání instrukcí
vers le bas
Ned af bakken
Dávání instrukcí
vers le haut
Op ad bakke
Dávání instrukcí
intersection
vejkryds
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
trafiklys
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
parkere
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... enkeltbillet...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
... returbillet...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... første klasse/anden klasse billet ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... heldagsbillet ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... ugebillet ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... månedsbillet ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Er dette sæde optaget?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Dette er mit sæde.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
åben
Obchod je otevřen
fermé
lukket
Obchod je zavřen
entrée
indgang
Značka pro vstup
sortie
udgang
Značka pro východ
pousser
skub
tirer
træk
hommes
mænd
Záchody pro muže
femmes
kvinder
Záchody pro ženy
occupé/complet
optaget
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
ledig
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Kender du nummeret til en taxa?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Jeg skal til __[sted]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Kan du venter her et øjeblik?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Følg efter den bil!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Hvor er biludlejningen?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... i en dag/en uge.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Jeg har ikke brug for forsikring.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Hvor er den næste benzintank?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
Tanken er ikke fuld.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
Motoren laver en underlig lyd.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
Bilen er skadet.
Stěžování si, že auto je poničené