anglicky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
I am lost.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Can you show me where it is on the map?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Where can I find___?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... a bathroom?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... a bank/an exchange office?
zařízení
... un hôtel ?
... a hotel?
zařízení
... une station service ?
... a gas station?
zařízení
... un hôpital ?
... a hospital?
zařízení
... une pharmacie ?
... a pharmacy?
zařízení
... un grand magasin ?
... a department store?
zařízení
... un supermarché ?
... a supermarket?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... the bus stop?
zařízení
... une station de métro ?
... the subway station?
zařízení
... un office du tourisme ?
... a tourist information office?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
... an ATM/a cash machine?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
How do I get to___?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... the downtown area?
konkrétní místo
... à la gare ?
... the train station?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... the airport?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... the police station?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... the embassy of [country]?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Can you recommend any good___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... bars?
místo
... café ?
... cafes?
místo
... restaurant ?
... restaurants?
místo
... boîte de nuit ?
... night clubs?
místo
... hôtel ?
... hotels?
místo
... attraction touristique ?
... tourist attractions?
místo
... site historique ?
... historic sites?
místo
... musée ?
... museums?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Turn left.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Turn right.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Go straight ahead.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Go back.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Stop.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Go towards the___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Go past the___.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Watch for the___.
Dávání instrukcí
vers le bas
downhill
Dávání instrukcí
vers le haut
uphill
Dávání instrukcí
intersection
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
traffic lights
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Where can I buy a bus/train ticket?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... single ticket ...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
... return ticket ...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... first class/second class ticket ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... day pass ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... weekly pass ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... monthly pass ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
How much is a ticket to __[location]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
How long to get to __[location]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Is this seat taken?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
That is my seat.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
open
Obchod je otevřen
fermé
closed
Obchod je zavřen
entrée
entrance
Značka pro vstup
sortie
exit
Značka pro východ
pousser
push
tirer
pull
hommes
men
Záchody pro muže
femmes
women
Záchody pro ženy
occupé/complet
occupied
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
vacant
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Do you know the number to call a taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
I need to go to __[location]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
How much to go to__[location]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Can you wait here for a moment?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Follow that car!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Where is the car rental?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
I'd like to rent a small car/large car/van.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... for one day/one week.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
I want full coverage insurance.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
I do not need insurance.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Should I bring the car back with a full tank?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Where is the next gas station?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
I would like to include a second driver.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
What is the speed limit in cities/on highways?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
The tank is not full.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
The engine makes a strange noise.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
The car is damaged.
Stěžování si, že auto je poničené