turecky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi perdiĝis.
Kayboldum.
Nevědět, kde jsi
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kie mi povas trovi ___?
__ı nerede bulurum?
Dotaz na specifické zařízení
... la banĉambron?
... bir banyo?
zařízení
... bankon/ŝanĝoficejon?
... bir banka/döviz bürosu?
zařízení
... hotelon?
... bir otel?
zařízení
... benzinstacion?
... bir benzin istasyonu?
zařízení
... malsanulejon?
... bir hastane?
zařízení
... apotekon?
... bir eczane?
zařízení
... magazenon?
... bir büyük mağaza?
zařízení
... supermarkton?
... bir süpermarket?
zařízení
... bushaltejon?
... otobüs durağı?
zařízení
... metroohaltejon?
... bir metro istasyonu?
zařízení
... turistoficejon?
... bir turist bilgi ofisi?
zařízení
... monaŭtomaton?
.. bir ATM/para çekme makinası?
zařízení
Kiel mi iras al___?
__ye nasıl varırım?
Dotaz na směr do specifického místa
... la urbocentron?
... eski kasaba merkezi?
konkrétní místo
... la stacidomon?
... tren istasyonu?
konkrétní místo
... la aerhavenon?
... havaalanı?
konkrétní místo
... la policejon?
... polis merkezi?
konkrétní místo
... la ambasadon de [lando]?
... [ülke]'nin konsolosluğu?
ambasáda konkrétní země
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... trinkejojn?
... barlar?
místo
... kafejojn?
... kafeler?
místo
... restoraciojn?
... restoranlar?
místo
... noktoklubojn?
... gece kulüpleri?
místo
... hotelojn?
... oteller?
místo
... turismajn allogojn?
... turistik atraksiyonlar?
místo
... historiajn lokojn?
... tarihi alanlar?
místo
... muzeojn?
... müzeler?
místo

Cestování - Instrukce

Turnu maldekstre.
Sola dön.
Dávání instrukcí
Turnu dekstre.
Sağa dön.
Dávání instrukcí
Iru rekte.
Düz git.
Dávání instrukcí
Reiru.
Geri git.
Dávání instrukcí
Haltu.
Dur.
Dávání instrukcí
Iru al la___.
__'e doğru git.
Dávání instrukcí
Iru post la____.
__'ı geç.
Dávání instrukcí
Serku la___.
__'i bekle.
Dávání instrukcí
montsuben
yokuş aşağı
Dávání instrukcí
supren
yokuş yukarı
Dávání instrukcí
vojkruciĝo
kavşak
Společný referenční bod při dávání instrukcí
trafiklumo
trfik ışıkları
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parko
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... solan bileton ...
... tek bilet ...
jednosměrná jízdenka
... revenan bileton ...
dönüş bileti
dvousměrná jízdenka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... tagbileton ...
... günlük ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... semajnobileton ...
... haftalık ...
jízdenka, která je platná celý týden
... monatbileton ...
... aylık ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Rezervování konkrétního sedadla
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Kiom longe por atingi __[loko]__?
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
Dotazování na dobu jízdy
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Bu koltuk ayırtıldı mı?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tio estas mia sidloko.
Bu benim koltuğum
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

malferma
açık
Obchod je otevřen
ferma
kapalı
Obchod je zavřen
eniro
giriş
Značka pro vstup
eliro
çıkış
Značka pro východ
puŝu
itiniz
eltiru
çekiniz
viroj
erkekler
Záchody pro muže
virinoj
kadınlar
Záchody pro ženy
Okupata
dolu
Hotel je plný/záchod je obsazen.
neokupata
boş
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Mi bezonas iri al __[loko]__.
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kiom por iri al __[loko]__?
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sekvu tiun aŭton!
Şu arabayı takip et!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kie mi povas lui aŭton?
Araba nereden kiralanıyor?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...por unu tago/semajno.
... bir gün/bir hafta için.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mi volas plenan asekuron.
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
Získání maximálního možného pojištění
Mi ne bezonas asekuron.
Sigortaya ihtiyacım yok.
Získání žádné pojištění
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kie estas la proksima benzinstacio?
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
La benzinujo ne estas plena.
Depo dolu değil.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
La motoro faras strangan bruon.
Motordan garip bir ses geliyor.
Stěžování si na problém s motorem auta
La aŭto estas difektita.
Araba hasarlı.
Stěžování si, že auto je poničené