řecky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi perdiĝis.
Έχω χαθεί. (Ého hathí.)
Nevědět, kde jsi
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?)
Dotaz na specifické místo na mapě
Kie mi povas trovi ___?
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___;)
Dotaz na specifické zařízení
... la banĉambron?
... ένα μπάνιο; (...éna bányo?)
zařízení
... bankon/ŝanĝoficejon?
... μια τράπεζα / ένα γραφείο συναλλάγματος; (... mya trápeza / éna grafío sinalágmatos?)
zařízení
... hotelon?
... ένα ξενοδοχείο; (... éna xenodohío?)
zařízení
... benzinstacion?
... ένα βενζινάδικο; (... éna venzinádiko?)
zařízení
... malsanulejon?
... ένα νοσοκομείο; (... éna nosokomío?)
zařízení
... apotekon?
... ένα φαρμακείο; (... éna farmakío?)
zařízení
... magazenon?
... ένα πολυκατάστημα; (... éna polikatástima?)
zařízení
... supermarkton?
... μια υπεραγορά; (... mya iperagorá?)
zařízení
... bushaltejon?
... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)
zařízení
... metroohaltejon?
... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)
zařízení
... turistoficejon?
... ένα γραφείο τουριστικών πληροφοριών; (... éna grafío turistikón pliroforión?)
zařízení
... monaŭtomaton?
... μιαν αυτόματη ταμειακή μηχανή; (... mian aftómati tamiakí mihaní?)
zařízení
Kiel mi iras al___?
Πώς μπορώ να βρω ___; (Pos boró na vro ___?)
Dotaz na směr do specifického místa
... la urbocentron?
... το κέντρο της πόλης; (to kéntro tis pólis?)
konkrétní místo
... la stacidomon?
... ο σταθμός του τρένου; (o stathmós tu trénu?)
konkrétní místo
... la aerhavenon?
... το αεροδρόμιο; (... to aerodrómio?)
konkrétní místo
... la policejon?
... το αστυνομικό τμήμα; (... to astinomikó tmíma?)
konkrétní místo
... la ambasadon de [lando]?
... η πρεσβεία της [χώρα]; (... i bresvía tis [hóra]?)
ambasáda konkrétní země
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Μπορείτε να μου συστήσετε κανένα καλό ___; (Boríte na mu sistísete kanéna kaló ___?)
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... trinkejojn?
... μπαρ; (... bar?)
místo
... kafejojn?
... καφέ; (... kafé?)
místo
... restoraciojn?
... εστιατόρια; (... estiatória?)
místo
... noktoklubojn?
... νυχτερινά κέντρα; (... nihteriná kéntra?)
místo
... hotelojn?
... ξενοδοχεία; (... xenodohía?)
místo
... turismajn allogojn?
... τα τουριστικά αξιοθέατα; (... ta turistiká axiothéata?)
místo
... historiajn lokojn?
... ιστορικές τοποθεσίες; (... istorikés topothesíes?)
místo
... muzeojn?
... μουσεία; (... musía?)
místo

Cestování - Instrukce

Turnu maldekstre.
Στρίψτε αριστερά. (Strípste aristerá.)
Dávání instrukcí
Turnu dekstre.
Στρίψτε δεξιά. (Strípste dexiá.)
Dávání instrukcí
Iru rekte.
Πηγαίνετε ευθεία. (Pigénete efthía.)
Dávání instrukcí
Reiru.
Πηγαίνετε πίσω. (Pigénete píso.)
Dávání instrukcí
Haltu.
Σταματήστε. (Stamatíste.)
Dávání instrukcí
Iru al la___.
Πηγαίνετε προς την ___. (Pigénete pros tin ___.)
Dávání instrukcí
Iru post la____.
Περνάτε το___. (Pernáte to___.)
Dávání instrukcí
Serku la___.
Προσέξτε για την ___. (Proséxte ya tin ___.)
Dávání instrukcí
montsuben
κατηφορικός (katiforikós)
Dávání instrukcí
supren
ανηφορικός (aniforikós)
Dávání instrukcí
vojkruciĝo
σταυροδρόμι (stavrodrómi)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
trafiklumo
φώτα τροχαίας (fóta trohéas)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parko
πάρκο (párko)
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Πού μπορώ να αγοράσω ένα εισιτήριο λεωφορείου / τρένου; (Pu boró na agoráso éna isitírio leoforíu / trénu?)
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Θα ήθελα να αγοράσω ένα ___ για _[τοποθεσία]_, παρακαλώ. (Tha íthela na agoráso éna ___ ya _[topothesía]_, parakaló.)
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... solan bileton ...
... απλό εισιτήριo... (... apló isitírio...)
jednosměrná jízdenka
... revenan bileton ...
... εισιτήριο με επιστροφή ... (... isitírio me epistrofí ...)
dvousměrná jízdenka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης... (... isitírio prótis táxis/défteris táxis...)
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... tagbileton ...
... ημερήσιο εισιτήριο ... (... imerísyo isitírio ...)
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... semajnobileton ...
... εβδομαδιαία κάρτα ... (... evdomadiéa kárta ...)
jízdenka, která je platná celý týden
... monatbileton ...
... μηνιαία κάρτα ... (... miniéa kárta ...)
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Πόσα είναι το εισιτήριο για __ [προορισμός] __; (Pósa íne to isitírio ya __ [proorismós] __;)
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Θα ήθελα να κρατήσω μια θέση (δίπλα στο παράθυρο). (Tha íthela na kratíso mya thési (dípla sto paráthiro).)
Rezervování konkrétního sedadla
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Κάνει αυτό το λεωφορείο στάση σε __[προορισμός]__; (Káni aftó to leoforío stási se __[proorismós]__?)
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Πόση ώρα για να φθάσουμε στο __[προορισμός]__; (Pósi óra ya na fthásume sto __[proorismós]__? )
Dotazování na dobu jízdy
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Πότε φεύγει το λεωφορείο/τρένο για __[προορισμός]__; (Póte févgi to leoforío/tréno ya __[proorismós]__?)
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Είναι κρατημένη αυτή η θέση; (Íne kratiméni aftí i thési?)
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tio estas mia sidloko.
Αυτή είναι η θέση μου. (Aftí íne i thési mu.)
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

malferma
ανοιχτό (anihtó)
Obchod je otevřen
ferma
κλειστό (klistó)
Obchod je zavřen
eniro
είσοδος (ísodos)
Značka pro vstup
eliro
έξοδος (éxodos)
Značka pro východ
puŝu
σπρώξτε (spróxte)
eltiru
τραβήξτε (travíxte)
viroj
άνδρες (ándres)
Záchody pro muže
virinoj
γυναίκες (ginékes)
Záchody pro ženy
Okupata
γεμάτο/κατειλημμένο (gemáto/katiliméno)
Hotel je plný/záchod je obsazen.
neokupata
άδειο/ελεύθερο (ádyo/eléfthero)
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Γνωρίζετε τον αριθμό για να καλέσει κάποιος ταξί; (Gnorízete ton arithmó ya na kalési kápyos taxí?)
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Πρέπει να πάω στο __ [προορισμός] __. (Prépi na páo sto __ [proorismós] __.)
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kiom por iri al __[loko]__?
Πόσα για να με πάρετε στο __ [προορισμός] __; (Pósa ya na me párete sto __ [proorismós] __.)
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Μπορείτε να περιμένετε εδώ για μια στιγμή; (Boríte na periménete edó ya mya stigmi?)
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sekvu tiun aŭton!
Ακολουθήστε αυτό το αυτοκίνητο! (Akoluthíste aftó to aftokínito!)
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kie mi povas lui aŭton?
Πού μπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο; (Pu boró na nikiáso éna aftokínito?)
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Θα ήθελα να νοικιάσω ένα μικρό αυτοκίνητο / μεγάλο αυτοκίνητο / βαν. (Tha íthela na nikiáso éna mikró aftokínito / megálo aftokínito / van.)
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...por unu tago/semajno.
... για μία ημέρα / μία εβδομάδα. (ya mya iméra / mya evdomáda.)
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mi volas plenan asekuron.
Θέλω πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. (Thélo plíri asfalistikí kálipsi.)
Získání maximálního možného pojištění
Mi ne bezonas asekuron.
Δεν χρειάζομαι ασφάλιση. (Den hriázome asfálisi.)
Získání žádné pojištění
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Πρέπει να φέρω το αυτοκίνητο πίσω με γεμάτο ντεπόζιτο; (Prépi na féro to aftokínito píso me gemáto ntepózito?)
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kie estas la proksima benzinstacio?
Πού είναι το κοντινότερο βενζινάδικο; (Pu íne to kontinótero venzinádiko?)
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Θα ήθελα να περιλάβω ένα δεύτερο οδηγό. (Tha íthela na perilávo éna déftero odigó.)
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στις πόλεις / στους αυτοκινητόδρομους; (Pyo íne to ório tahítitas stis pólis / stus aftokinitódrumus?)
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
La benzinujo ne estas plena.
Το ντεπόζιτο δεν είναι γεμάτο. (To depózito den íne gemáto.)
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
La motoro faras strangan bruon.
Η μηχανή κάνει ένα παράξενο θόρυβο. (I mihaní káni éna paráxeno thórivo.)
Stěžování si na problém s motorem auta
La aŭto estas difektita.
Το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη. (To aftokínito éhi ipostí vlávi.)
Stěžování si, že auto je poničené