polsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi perdiĝis.
Zgubiłem/Zgubiłam się.
Nevědět, kde jsi
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kie mi povas trovi ___?
Gdzie jest ___?
Dotaz na specifické zařízení
... la banĉambron?
... toaleta?
zařízení
... bankon/ŝanĝoficejon?
... bank/kantor?
zařízení
... hotelon?
... hotel?
zařízení
... benzinstacion?
... stacja benzynowa?
zařízení
... malsanulejon?
... szpital?
zařízení
... apotekon?
... apteka?
zařízení
... magazenon?
... dom towarowy?
zařízení
... supermarkton?
... supermarket?
zařízení
... bushaltejon?
... przystanek autobusowy?
zařízení
... metroohaltejon?
... stacja metra?
zařízení
... turistoficejon?
... centrum informacji turystycznej?
zařízení
... monaŭtomaton?
... bankomat?
zařízení
Kiel mi iras al___?
Jak dotrzeć ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... la urbocentron?
... do centrum?
konkrétní místo
... la stacidomon?
... na dworzec kolejowy?
konkrétní místo
... la aerhavenon?
... na lotnisko?
konkrétní místo
... la policejon?
... na komisariat policji?
konkrétní místo
... la ambasadon de [lando]?
... do ambasady [nazwa kraju]?
ambasáda konkrétní země
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... trinkejojn?
... bary?
místo
... kafejojn?
... kawiarnie?
místo
... restoraciojn?
... restauracje?
místo
... noktoklubojn?
... kluby nocne?
místo
... hotelojn?
... hotele?
místo
... turismajn allogojn?
... atrakcje turystyczne?
místo
... historiajn lokojn?
... atrakcje historyczne?
místo
... muzeojn?
... muzea?
místo

Cestování - Instrukce

Turnu maldekstre.
Skręć w lewo.
Dávání instrukcí
Turnu dekstre.
Skręć w prawo.
Dávání instrukcí
Iru rekte.
Idź prosto.
Dávání instrukcí
Reiru.
Zawróć.
Dávání instrukcí
Haltu.
Zatrzymaj się.
Dávání instrukcí
Iru al la___.
Idź w kierunku ___.
Dávání instrukcí
Iru post la____.
Miń ___.
Dávání instrukcí
Serku la___.
Rozejrzyj się za ___.
Dávání instrukcí
montsuben
w dół
Dávání instrukcí
supren
w górę
Dávání instrukcí
vojkruciĝo
skrzyżowanie
Společný referenční bod při dávání instrukcí
trafiklumo
światła
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parko
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... solan bileton ...
... bilet w jedną stronę ...
jednosměrná jízdenka
... revenan bileton ...
... bilet powrotny ...
dvousměrná jízdenka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... tagbileton ...
... bilet całodzienny ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... semajnobileton ...
... bilet tygodniowy ...
jízdenka, která je platná celý týden
... monatbileton ...
... bilet miesięczny ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
Rezervování konkrétního sedadla
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
Dotazování na dobu jízdy
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Czy to miejsce jest wolne?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tio estas mia sidloko.
To jest moje miejsce.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

malferma
otwarte
Obchod je otevřen
ferma
zamknięte
Obchod je zavřen
eniro
wejście
Značka pro vstup
eliro
wyjście
Značka pro východ
puŝu
pchaj
eltiru
ciągnij
viroj
męski
Záchody pro muže
virinoj
damski
Záchody pro ženy
Okupata
zajęte
Hotel je plný/záchod je obsazen.
neokupata
wolne
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kiom por iri al __[loko]__?
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sekvu tiun aŭton!
Proszę jechać za tym samochodem!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kie mi povas lui aŭton?
Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...por unu tago/semajno.
... na jeden dzień/jeden tydzień.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mi volas plenan asekuron.
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
Získání maximálního možného pojištění
Mi ne bezonas asekuron.
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
Získání žádné pojištění
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kie estas la proksima benzinstacio?
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
La benzinujo ne estas plena.
Bak nie jest pełny.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
La motoro faras strangan bruon.
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
Stěžování si na problém s motorem auta
La aŭto estas difektita.
Samochód jest zepsuty.
Stěžování si, že auto je poničené