finsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi perdiĝis.
Olen eksyksissä.
Nevědět, kde jsi
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Voisitko näyttää kartalta missä sen on?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kie mi povas trovi ___?
Mistä täällä on ___?
Dotaz na specifické zařízení
... la banĉambron?
...WC?
zařízení
... bankon/ŝanĝoficejon?
...pankki / rahanvaihtopiste?
zařízení
... hotelon?
...hotelli?
zařízení
... benzinstacion?
...huoltoasema?
zařízení
... malsanulejon?
...sairaala?
zařízení
... apotekon?
...apteekki?
zařízení
... magazenon?
...tavaratalo?
zařízení
... supermarkton?
...ruokakauppa?
zařízení
... bushaltejon?
...bussipysäkki?
zařízení
... metroohaltejon?
...metroasema?
zařízení
... turistoficejon?
...turisti-info?
zařízení
... monaŭtomaton?
...käteisautomaatti?
zařízení
Kiel mi iras al___?
Missä päin on ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... la urbocentron?
...keskusta?
konkrétní místo
... la stacidomon?
...juna-asema?
konkrétní místo
... la aerhavenon?
...lentokenttä?
konkrétní místo
... la policejon?
...poliisiasema?
konkrétní místo
... la ambasadon de [lando]?
...[maan] suurlähetystö?
ambasáda konkrétní země
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Onko lähistöllä jokin hyvä ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... trinkejojn?
...baari?
místo
... kafejojn?
...kahvila?
místo
... restoraciojn?
...ravintola?
místo
... noktoklubojn?
...yökerho?
místo
... hotelojn?
...hotelli?
místo
... turismajn allogojn?
...turistinähtävyys?
místo
... historiajn lokojn?
...historiallinen paikka?
místo
... muzeojn?
...museo?
místo

Cestování - Instrukce

Turnu maldekstre.
Käänny vasemmalle.
Dávání instrukcí
Turnu dekstre.
Käänny oikealle.
Dávání instrukcí
Iru rekte.
Jatka suoraan eteenpäin.
Dávání instrukcí
Reiru.
Käänny takaisin.
Dávání instrukcí
Haltu.
Pysähdy.
Dávání instrukcí
Iru al la___.
Mene kohti ___.
Dávání instrukcí
Iru post la____.
Mene ___ ohi.
Dávání instrukcí
Serku la___.
Varo ___.
Dávání instrukcí
montsuben
mäkeä alas
Dávání instrukcí
supren
mäkeä ylös
Dávání instrukcí
vojkruciĝo
risteys
Společný referenční bod při dávání instrukcí
trafiklumo
liikennevalot
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parko
puisto
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Mistä voin ostaa bussi-/junalipun?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Haluaisin ostaa ___ _[paikkaan]_.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... solan bileton ...
...yhdensuuntaisen lipun...
jednosměrná jízdenka
... revenan bileton ...
...meno-paluu-lipun...
dvousměrná jízdenka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...ensimmäisen / toisen luokan lipun...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... tagbileton ...
...päivälippu...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... semajnobileton ...
...viikkolippu...
jízdenka, která je platná celý týden
... monatbileton ...
...kuukausilippu...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Paljonko maksaa lippu _[kohteeseen]_?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Haluaisin varata (ikkuna)paikan.
Rezervování konkrétního sedadla
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Pysähtyykö tämä bussi / juna _[paikassa]_?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Miten kauan kestää _[kohteeseen]_?
Dotazování na dobu jízdy
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Mistä _[paikkaan]_ menevä bussi lähtee?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Onko tämä paikka varattu?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tio estas mia sidloko.
Tuo on minun paikkani.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

malferma
auki
Obchod je otevřen
ferma
kiinni
Obchod je zavřen
eniro
sisäänkäynti
Značka pro vstup
eliro
uloskäynti
Značka pro východ
puŝu
työnnä
eltiru
vedä
viroj
miehet
Záchody pro muže
virinoj
naiset
Záchody pro ženy
Okupata
varattu
Hotel je plný/záchod je obsazen.
neokupata
vapaa
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Tiedätkö mistä numerosta saa taksin?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Minun täytyy mennä _[paikkaan]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kiom por iri al __[loko]__?
Paljonko maksaa _[paikkaan]_?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Voitko odottaa tässä hetken?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sekvu tiun aŭton!
Seuraa tuota autoa!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kie mi povas lui aŭton?
Missä täällä on autovuokraamo?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Haluaisin vuokrata pienen auton / ison auton / pakettiauton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...por unu tago/semajno.
... päiväksi / viikoksi.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mi volas plenan asekuron.
Haluan täyden vakuutuksen.
Získání maximálního možného pojištění
Mi ne bezonas asekuron.
En tarvitse vakuutusta.
Získání žádné pojištění
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Palautetaanko auto täydellä tankilla?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kie estas la proksima benzinstacio?
Missä on lähin bensa-asema?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Haluaisin lisätä toisen kuskin
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Mikä on nopeusrajoitus kaupungeissa / moottoriteillä?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
La benzinujo ne estas plena.
Tankki ei ole täynnä.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
La motoro faras strangan bruon.
Moottorista kuuluu omituinen ääni.
Stěžování si na problém s motorem auta
La aŭto estas difektita.
Auto on vahingoittunut.
Stěžování si, že auto je poničené