dánsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi perdiĝis.
Jeg er faret vild.
Nevědět, kde jsi
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kie mi povas trovi ___?
Hvor kan jeg finde___?
Dotaz na specifické zařízení
... la banĉambron?
... et badeværelse?
zařízení
... bankon/ŝanĝoficejon?
... en bank/et veksel kontor?
zařízení
... hotelon?
... et hotel?
zařízení
... benzinstacion?
... en benzintank?
zařízení
... malsanulejon?
... et sygehus?
zařízení
... apotekon?
... et apotek?
zařízení
... magazenon?
... et stormagasin?
zařízení
... supermarkton?
... et supermarked?
zařízení
... bushaltejon?
... busstoppestedet?
zařízení
... metroohaltejon?
... metrostationen?
zařízení
... turistoficejon?
... et turistkontor?
zařízení
... monaŭtomaton?
... en hæveautomat?
zařízení
Kiel mi iras al___?
Hvordan kommer jeg til ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... la urbocentron?
... til centrum?
konkrétní místo
... la stacidomon?
...togstationen?
konkrétní místo
... la aerhavenon?
... lufthavnen?
konkrétní místo
... la policejon?
... politistationen?
konkrétní místo
... la ambasadon de [lando]?
... den [land] ambassade?
ambasáda konkrétní země
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
kan du anbefale nogle gode ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... trinkejojn?
... barer?
místo
... kafejojn?
... cafeer?
místo
... restoraciojn?
... restauranter?
místo
... noktoklubojn?
... natklubber?
místo
... hotelojn?
... hoteller?
místo
... turismajn allogojn?
... turistattraktioner?
místo
... historiajn lokojn?
... historiske steder?
místo
... muzeojn?
... museer?
místo

Cestování - Instrukce

Turnu maldekstre.
Drej til venstre.
Dávání instrukcí
Turnu dekstre.
Drej til højre.
Dávání instrukcí
Iru rekte.
Gå lige frem.
Dávání instrukcí
Reiru.
Gå tilbage.
Dávání instrukcí
Haltu.
Stop.
Dávání instrukcí
Iru al la___.
Gå hen imod ___.
Dávání instrukcí
Iru post la____.
Gå forbi ___.
Dávání instrukcí
Serku la___.
Kig efter ___.
Dávání instrukcí
montsuben
Ned af bakken
Dávání instrukcí
supren
Op ad bakke
Dávání instrukcí
vojkruciĝo
vejkryds
Společný referenční bod při dávání instrukcí
trafiklumo
trafiklys
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parko
parkere
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... solan bileton ...
... enkeltbillet...
jednosměrná jízdenka
... revenan bileton ...
... returbillet...
dvousměrná jízdenka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... første klasse/anden klasse billet ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... tagbileton ...
... heldagsbillet ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... semajnobileton ...
... ugebillet ...
jízdenka, která je platná celý týden
... monatbileton ...
... månedsbillet ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
Rezervování konkrétního sedadla
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Er dette sæde optaget?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tio estas mia sidloko.
Dette er mit sæde.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

malferma
åben
Obchod je otevřen
ferma
lukket
Obchod je zavřen
eniro
indgang
Značka pro vstup
eliro
udgang
Značka pro východ
puŝu
skub
eltiru
træk
viroj
mænd
Záchody pro muže
virinoj
kvinder
Záchody pro ženy
Okupata
optaget
Hotel je plný/záchod je obsazen.
neokupata
ledig
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Kender du nummeret til en taxa?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Jeg skal til __[sted]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kiom por iri al __[loko]__?
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Kan du venter her et øjeblik?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sekvu tiun aŭton!
Følg efter den bil!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kie mi povas lui aŭton?
Hvor er biludlejningen?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...por unu tago/semajno.
... i en dag/en uge.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mi volas plenan asekuron.
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
Získání maximálního možného pojištění
Mi ne bezonas asekuron.
Jeg har ikke brug for forsikring.
Získání žádné pojištění
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kie estas la proksima benzinstacio?
Hvor er den næste benzintank?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
La benzinujo ne estas plena.
Tanken er ikke fuld.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
La motoro faras strangan bruon.
Motoren laver en underlig lyd.
Stěžování si na problém s motorem auta
La aŭto estas difektita.
Bilen er skadet.
Stěžování si, že auto je poničené