esperantsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Jeg er faret vild.
Mi perdiĝis.
Nevědět, kde jsi
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Dotaz na specifické místo na mapě
Hvor kan jeg finde___?
Kie mi povas trovi ___?
Dotaz na specifické zařízení
... et badeværelse?
... la banĉambron?
zařízení
... en bank/et veksel kontor?
... bankon/ŝanĝoficejon?
zařízení
... et hotel?
... hotelon?
zařízení
... en benzintank?
... benzinstacion?
zařízení
... et sygehus?
... malsanulejon?
zařízení
... et apotek?
... apotekon?
zařízení
... et stormagasin?
... magazenon?
zařízení
... et supermarked?
... supermarkton?
zařízení
... busstoppestedet?
... bushaltejon?
zařízení
... metrostationen?
... metroohaltejon?
zařízení
... et turistkontor?
... turistoficejon?
zařízení
... en hæveautomat?
... monaŭtomaton?
zařízení
Hvordan kommer jeg til ___?
Kiel mi iras al___?
Dotaz na směr do specifického místa
... til centrum?
... la urbocentron?
konkrétní místo
...togstationen?
... la stacidomon?
konkrétní místo
... lufthavnen?
... la aerhavenon?
konkrétní místo
... politistationen?
... la policejon?
konkrétní místo
... den [land] ambassade?
... la ambasadon de [lando]?
ambasáda konkrétní země
kan du anbefale nogle gode ___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... barer?
... trinkejojn?
místo
... cafeer?
... kafejojn?
místo
... restauranter?
... restoraciojn?
místo
... natklubber?
... noktoklubojn?
místo
... hoteller?
... hotelojn?
místo
... turistattraktioner?
... turismajn allogojn?
místo
... historiske steder?
... historiajn lokojn?
místo
... museer?
... muzeojn?
místo

Cestování - Instrukce

Drej til venstre.
Turnu maldekstre.
Dávání instrukcí
Drej til højre.
Turnu dekstre.
Dávání instrukcí
Gå lige frem.
Iru rekte.
Dávání instrukcí
Gå tilbage.
Reiru.
Dávání instrukcí
Stop.
Haltu.
Dávání instrukcí
Gå hen imod ___.
Iru al la___.
Dávání instrukcí
Gå forbi ___.
Iru post la____.
Dávání instrukcí
Kig efter ___.
Serku la___.
Dávání instrukcí
Ned af bakken
montsuben
Dávání instrukcí
Op ad bakke
supren
Dávání instrukcí
vejkryds
vojkruciĝo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
trafiklys
trafiklumo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parkere
parko
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... enkeltbillet...
... solan bileton ...
jednosměrná jízdenka
... returbillet...
... revenan bileton ...
dvousměrná jízdenka
... første klasse/anden klasse billet ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... heldagsbillet ...
... tagbileton ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ugebillet ...
... semajnobileton ...
jízdenka, která je platná celý týden
... månedsbillet ...
... monatbileton ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezervování konkrétního sedadla
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Dotazování na dobu jízdy
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Er dette sæde optaget?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Dette er mit sæde.
Tio estas mia sidloko.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

åben
malferma
Obchod je otevřen
lukket
ferma
Obchod je zavřen
indgang
eniro
Značka pro vstup
udgang
eliro
Značka pro východ
skub
puŝu
træk
eltiru
mænd
viroj
Záchody pro muže
kvinder
virinoj
Záchody pro ženy
optaget
Okupata
Hotel je plný/záchod je obsazen.
ledig
neokupata
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Kender du nummeret til en taxa?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Jeg skal til __[sted]__.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
Kiom por iri al __[loko]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Kan du venter her et øjeblik?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Følg efter den bil!
Sekvu tiun aŭton!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Hvor er biludlejningen?
Kie mi povas lui aŭton?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... i en dag/en uge.
...por unu tago/semajno.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
Mi volas plenan asekuron.
Získání maximálního možného pojištění
Jeg har ikke brug for forsikring.
Mi ne bezonas asekuron.
Získání žádné pojištění
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Hvor er den næste benzintank?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Tanken er ikke fuld.
La benzinujo ne estas plena.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motoren laver en underlig lyd.
La motoro faras strangan bruon.
Stěžování si na problém s motorem auta
Bilen er skadet.
La aŭto estas difektita.
Stěžování si, že auto je poničené