portugalsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Eu estou perdido (a).
Nevědět, kde jsi
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Dotaz na specifické místo na mapě
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Onde eu encontro ___?
Dotaz na specifické zařízení
…浴室?(…yùshì?)
... um banheiro?
zařízení
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... um banco/uma casa de câmbio?
zařízení
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... um hotel?
zařízení
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... um posto de gasolina?
zařízení
…医院?(…yīyuàn?)
... um hospital?
zařízení
…药店?(…yàodiàn?)
... uma farmácia?
zařízení
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... uma loja de departamento?
zařízení
…超市?(…chāoshì?)
... um supermercado?
zařízení
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... uma parada de ônibus?
zařízení
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... uma estação de metrô?
zařízení
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... um centro de informações turísticas?
zařízení
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... um caixa eletrônico?
zařízení
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Como eu faço para chegar ___?
Dotaz na směr do specifického místa
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... ao centro da cidade?
konkrétní místo
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... a estação de trem?
konkrétní místo
…机场?(…jīchǎng?)
... ao aeroporto?
konkrétní místo
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... a delegacia de polícia?
konkrétní místo
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... a embaixada [país]?
ambasáda konkrétní země
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Você pode recomendar algum bom ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bares?
místo
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... cafeterias?
místo
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurantes?
místo
…夜店?(…yèdiàn?)
... boates?
místo
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotéis?
místo
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... atrações turísticas?
místo
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... cidades históricas?
místo
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museus?
místo

Cestování - Instrukce

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Vire à esquerda.
Dávání instrukcí
右转。(yòu zhuǎn.)
Vire à direita.
Dávání instrukcí
直走。(zhí zǒu.)
Siga em frente.
Dávání instrukcí
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Volte.
Dávání instrukcí
停。(tíng.)
Pare.
Dávání instrukcí
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Vá em direção à ___.
Dávání instrukcí
走过 ___。(zǒuguò___.)
Passe o ___.
Dávání instrukcí
看着 ___。(kànzhe ___.)
Procure por ___.
Dávání instrukcí
下坡(xià pō)
para baixo
Dávání instrukcí
上坡(shàng pō)
para cima
Dávání instrukcí
十字路口(shízìlù kǒu)
intersecção
Společný referenční bod při dávání instrukcí
交通灯(jiāotōng dēng)
semáforo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
公园(gōngyuán)
parque
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
…单程票…(…dān chéng piào…)
... bilhete único ...
jednosměrná jízdenka
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... bilhete de ida e volta ...
dvousměrná jízdenka
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
…天票…(…tiān piào…)
... passe de um dia ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
…周票…(…zhōu piào…)
... bilhete semanal ...
jízdenka, která je platná celý týden
…月票…(…yuèpiào…)
... bilhete mensal ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Rezervování konkrétního sedadla
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Dotazování na dobu jízdy
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Este lugar está ocupado?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Este é o meu assento.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

营业中(yíngyè zhōng)
aberto
Obchod je otevřen
关门(guānmén)
fechado
Obchod je zavřen
入口处(rùkǒu chù)
entrada
Značka pro vstup
出口(chūkǒu)
saída
Značka pro východ
推(tuī)
empurrar
拉(lā)
puxar
男士(nánshì)
homens
Záchody pro muže
女士(nǚshì)
mulheres
Záchody pro ženy
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
ocupado
Hotel je plný/záchod je obsazen.
空闲(kòng xián)
livre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Você conhece algum número de táxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Eu preciso ir para _[local]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Quanto custa para ir para _[local]_?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Você pode esperar aqui por um momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Siga aquele carro!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Onde posso alugar um carro?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... por um dia/uma semana.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Eu quero pacote de seguro completo.
Získání maximálního možného pojištění
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Eu não preciso de seguro.
Získání žádné pojištění
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
O tanque não está cheio.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
O motor está fazendo um barulho estranho.
Stěžování si na problém s motorem auta
车坏了。(chē huàile.)
O carro está danificado.
Stěžování si, že auto je poničené