italsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Mi sono perso.
Nevědět, kde jsi
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Dotaz na specifické místo na mapě
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Dove posso trovare ____?
Dotaz na specifické zařízení
…浴室?(…yùshì?)
... un bagno?
zařízení
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... una banca/sportello di cambio
zařízení
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... un albergo?
zařízení
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... un benzinaio?
zařízení
…医院?(…yīyuàn?)
... un ospedale?
zařízení
…药店?(…yàodiàn?)
... una farmacia?
zařízení
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... un grande magazzino?
zařízení
…超市?(…chāoshì?)
... un supermercato?
zařízení
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... la fermata dell'autobus?
zařízení
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... la fermata della metro?
zařízení
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... un ufficio di informazione turistica?
zařízení
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... un bancomat/sportello bancario automatico?
zařízení
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Come si arriva __?
Dotaz na směr do specifického místa
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... al centro?
konkrétní místo
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... alla stazione del treno?
konkrétní místo
…机场?(…jīchǎng?)
... all'aeroporto?
konkrétní místo
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... alla centrale di polizia?
konkrétní místo
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... all'ambasciata di [paese]?
ambasáda konkrétní země
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Ci può consigliare un buon ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bar?
místo
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... caffé?
místo
…饭店?(…fàndiàn?)
... ristorante?
místo
…夜店?(…yèdiàn?)
... night club?
místo
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... albergo?
místo
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... attrazione turistica?
místo
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... sito storico?
místo
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Gira a sinistra.
Dávání instrukcí
右转。(yòu zhuǎn.)
Gira a destra.
Dávání instrukcí
直走。(zhí zǒu.)
Sempre dritto.
Dávání instrukcí
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Torna indietro.
Dávání instrukcí
停。(tíng.)
Fermati.
Dávání instrukcí
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Vai verso ___.
Dávání instrukcí
走过 ___。(zǒuguò___.)
Vai oltre ___.
Dávání instrukcí
看着 ___。(kànzhe ___.)
Cerca il/la ___.
Dávání instrukcí
下坡(xià pō)
in discesa
Dávání instrukcí
上坡(shàng pō)
in salita
Dávání instrukcí
十字路口(shízìlù kǒu)
incrocio
Společný referenční bod při dávání instrukcí
交通灯(jiāotōng dēng)
semafori
Společný referenční bod při dávání instrukcí
公园(gōngyuán)
parco
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
…单程票…(…dān chéng piào…)
... biglietto solo andata...
jednosměrná jízdenka
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... andata e ritorno...
dvousměrná jízdenka
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... biglietto di prima/seconda classe...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
…天票…(…tiān piào…)
... biglietto giornaliero...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
…周票…(…zhōu piào…)
... un abbonamento settimanale...
jízdenka, která je platná celý týden
…月票…(…yuèpiào…)
... un abbonamento mensile ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Rezervování konkrétního sedadla
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Si ferma a ___[luogo]___?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Dotazování na dobu jízdy
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
È occupato questo posto?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Questo è il mio posto.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

营业中(yíngyè zhōng)
aperto
Obchod je otevřen
关门(guānmén)
chiuso
Obchod je zavřen
入口处(rùkǒu chù)
entrata
Značka pro vstup
出口(chūkǒu)
uscita
Značka pro východ
推(tuī)
spingere
拉(lā)
tirare
男士(nánshì)
uomini
Záchody pro muže
女士(nǚshì)
donne
Záchody pro ženy
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
pieno/occupato
Hotel je plný/záchod je obsazen.
空闲(kòng xián)
libero
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Sa il numero per chiamare un taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Devo andare a ___[destinazione]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Può aspettare qui un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Segua quella macchina!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Dov'è il noleggio auto?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... per un giorno/una settimana.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Získání maximálního možného pojištění
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Non ho bisogno di assicurazione.
Získání žádné pojištění
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Dov'è il prossimo benzinaio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Vorrei includere un secondo guidatore.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Non c'è il pieno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Il motore fa uno strano rumore.
Stěžování si na problém s motorem auta
车坏了。(chē huàile.)
L'auto è danneggiata.
Stěžování si, že auto je poničené