francouzsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Je suis perdu.
Nevědět, kde jsi
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Dotaz na specifické místo na mapě
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Où puis-je trouver ___ ?
Dotaz na specifické zařízení
…浴室?(…yùshì?)
... des toilettes ?
zařízení
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... une banque / un bureau de change ?
zařízení
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... un hôtel ?
zařízení
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... une station service ?
zařízení
…医院?(…yīyuàn?)
... un hôpital ?
zařízení
…药店?(…yàodiàn?)
... une pharmacie ?
zařízení
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... un grand magasin ?
zařízení
…超市?(…chāoshì?)
... un supermarché ?
zařízení
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... un arrêt de bus ?
zařízení
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... une station de métro ?
zařízení
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... un office du tourisme ?
zařízení
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... un distributeur/guichet automatique ?
zařízení
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Comment je peux me rendre ___ ?
Dotaz na směr do specifického místa
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... au centre-ville ?
konkrétní místo
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... à la gare ?
konkrétní místo
…机场?(…jīchǎng?)
... à l'aéroport ?
konkrétní místo
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... au commissariat ?
konkrétní místo
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... à l'ambassade de [pays] ?
ambasáda konkrétní země
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bar ?
místo
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... café ?
místo
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurant ?
místo
…夜店?(…yèdiàn?)
... boîte de nuit ?
místo
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hôtel ?
místo
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... attraction touristique ?
místo
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... site historique ?
místo
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... musée ?
místo

Cestování - Instrukce

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Tournez à gauche.
Dávání instrukcí
右转。(yòu zhuǎn.)
Tournez à droite.
Dávání instrukcí
直走。(zhí zǒu.)
Allez tout droit.
Dávání instrukcí
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Faites demi-tour.
Dávání instrukcí
停。(tíng.)
Arrêtez-vous.
Dávání instrukcí
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Allez vers ___.
Dávání instrukcí
走过 ___。(zǒuguò___.)
Passez devant ___.
Dávání instrukcí
看着 ___。(kànzhe ___.)
Cherchez ___.
Dávání instrukcí
下坡(xià pō)
vers le bas
Dávání instrukcí
上坡(shàng pō)
vers le haut
Dávání instrukcí
十字路口(shízìlù kǒu)
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
交通灯(jiāotōng dēng)
feux de signalisation
Společný referenční bod při dávání instrukcí
公园(gōngyuán)
parc
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
…单程票…(…dān chéng piào…)
... aller simple ...
jednosměrná jízdenka
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... aller-retour ...
dvousměrná jízdenka
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... ticket première/seconde classe ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
…天票…(…tiān piào…)
... ticket pour la journée ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
…周票…(…zhōu piào…)
... ticket hebdomadaire ...
jízdenka, která je platná celý týden
…月票…(…yuèpiào…)
... ticket mensuel ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Rezervování konkrétního sedadla
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Dotazování na dobu jízdy
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Ce siège est-il pris ?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
C'est mon siège.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

营业中(yíngyè zhōng)
ouvert
Obchod je otevřen
关门(guānmén)
fermé
Obchod je zavřen
入口处(rùkǒu chù)
entrée
Značka pro vstup
出口(chūkǒu)
sortie
Značka pro východ
推(tuī)
pousser
拉(lā)
tirer
男士(nánshì)
hommes
Záchody pro muže
女士(nǚshì)
femmes
Záchody pro ženy
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
occupé/complet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
空闲(kòng xián)
chambres disponibles / libre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Suivez cette voiture !
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Où est l'agence de location de voitures ?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... pour une journée / une semaine.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Je voudrais une assurance tous risques.
Získání maximálního možného pojištění
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Získání žádné pojištění
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Où est la prochaine station service ?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Le réservoir n'est pas plein.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Le moteur fait un drôle de bruit.
Stěžování si na problém s motorem auta
车坏了。(chē huàile.)
La voiture est endommagée.
Stěžování si, že auto je poničené