anglicky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

我迷路了。(wǒ mílù le.)
I am lost.
Nevědět, kde jsi
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Can you show me where it is on the map?
Dotaz na specifické místo na mapě
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Where can I find___?
Dotaz na specifické zařízení
…浴室?(…yùshì?)
... a bathroom?
zařízení
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... a bank/an exchange office?
zařízení
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... a hotel?
zařízení
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... a gas station?
zařízení
…医院?(…yīyuàn?)
... a hospital?
zařízení
…药店?(…yàodiàn?)
... a pharmacy?
zařízení
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... a department store?
zařízení
…超市?(…chāoshì?)
... a supermarket?
zařízení
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... the bus stop?
zařízení
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... the subway station?
zařízení
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... a tourist information office?
zařízení
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... an ATM/a cash machine?
zařízení
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
How do I get to___?
Dotaz na směr do specifického místa
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... the downtown area?
konkrétní místo
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... the train station?
konkrétní místo
…机场?(…jīchǎng?)
... the airport?
konkrétní místo
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... the police station?
konkrétní místo
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... the embassy of [country]?
ambasáda konkrétní země
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Can you recommend any good___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bars?
místo
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... cafes?
místo
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurants?
místo
…夜店?(…yèdiàn?)
... night clubs?
místo
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotels?
místo
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... tourist attractions?
místo
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... historic sites?
místo
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museums?
místo

Cestování - Instrukce

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Turn left.
Dávání instrukcí
右转。(yòu zhuǎn.)
Turn right.
Dávání instrukcí
直走。(zhí zǒu.)
Go straight ahead.
Dávání instrukcí
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Go back.
Dávání instrukcí
停。(tíng.)
Stop.
Dávání instrukcí
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Go towards the___.
Dávání instrukcí
走过 ___。(zǒuguò___.)
Go past the___.
Dávání instrukcí
看着 ___。(kànzhe ___.)
Watch for the___.
Dávání instrukcí
下坡(xià pō)
downhill
Dávání instrukcí
上坡(shàng pō)
uphill
Dávání instrukcí
十字路口(shízìlù kǒu)
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
交通灯(jiāotōng dēng)
traffic lights
Společný referenční bod při dávání instrukcí
公园(gōngyuán)
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
…单程票…(…dān chéng piào…)
... single ticket ...
jednosměrná jízdenka
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... return ticket ...
dvousměrná jízdenka
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... first class/second class ticket ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
…天票…(…tiān piào…)
... day pass ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
…周票…(…zhōu piào…)
... weekly pass ...
jízdenka, která je platná celý týden
…月票…(…yuèpiào…)
... monthly pass ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
I'd like to reserve a seat (by the window).
Rezervování konkrétního sedadla
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
How long to get to __[location]__?
Dotazování na dobu jízdy
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Is this seat taken?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
That is my seat.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

营业中(yíngyè zhōng)
open
Obchod je otevřen
关门(guānmén)
closed
Obchod je zavřen
入口处(rùkǒu chù)
entrance
Značka pro vstup
出口(chūkǒu)
exit
Značka pro východ
推(tuī)
push
拉(lā)
pull
男士(nánshì)
men
Záchody pro muže
女士(nǚshì)
women
Záchody pro ženy
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
occupied
Hotel je plný/záchod je obsazen.
空闲(kòng xián)
vacant
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Do you know the number to call a taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
I need to go to __[location]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
How much to go to__[location]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Can you wait here for a moment?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Follow that car!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Where is the car rental?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... for one day/one week.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
I want full coverage insurance.
Získání maximálního možného pojištění
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
I do not need insurance.
Získání žádné pojištění
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Should I bring the car back with a full tank?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Where is the next gas station?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
I would like to include a second driver.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
The tank is not full.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
The engine makes a strange noise.
Stěžování si na problém s motorem auta
车坏了。(chē huàile.)
The car is damaged.
Stěžování si, že auto je poničené