thajsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
zařízení
... banku/směnárnu?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
zařízení
... hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
zařízení
... čerpací stanici?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
zařízení
... nemocnici?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
zařízení
... lékárnu?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
zařízení
... obchodní dům?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
zařízení
... supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
zařízení
... autobusovou zastávku?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
zařízení
... zastávku metra?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
zařízení
... turistické informace?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
zařízení
... bankomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
zařízení
Jak se dostanu ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
konkrétní místo
... na letiště?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
konkrétní místo
... na policejní stanici?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
...บาร์? (...bar?)
místo
... kavárny?
...คาเฟ่? (...cafe?)
místo
... restaurace?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
místo
... noční kluby?
...ผับ? (...pub?)
místo
... hotely?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
místo
... turistické atrakce?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
místo
... historické památky?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
místo
... muzea?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dávání instrukcí
Zastav.
หยุด (yhood)
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Dávání instrukcí
dolů z kopce
ลงเขา (long kao)
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dávání instrukcí
křižovatka
สี่แยก (see yak)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
จอดรถ (jord-rod)
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
เปิด (perd)
Obchod je otevřen
zavřeno
ปิด (pid)
Obchod je zavřen
vchod
ทางเข้า (tang kao)
Značka pro vstup
východ
ทางออก (tang-ork)
Značka pro východ
tam
ผลัก (pluk)
sem
ดึง (deung)
muži
ผู้ชาย (pu-chy)
Záchody pro muže
ženy
ผู้หญิง (pu-ying)
Záchody pro ženy
obsazeno
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
ว่าง (wang)
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Stěžování si, že auto je poničené